SYRIË-TURKIJE 12-12: Uw giften tot en met 31 juli zijn fiscaal aftrekbaar

30 juni 2023 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

De oproep Syrië-Turkije 12-12 sluit af op 31 juli 2023. Dit betekent dat giften vanaf 40€ tot deze datum op de Consortium 12-12 rekening nog recht geven op een fiscaal attest in 2024. De lidorganisaties van het Consortium 12-12 zetten uiteraard hun humanitaire activiteiten ter plaatse voort.

Wat betekent het einde van de oproep voor de donateurs ?

Vanaf 1 augustus 2023 zijn giften via overschrijving  op de rekening BE 19 0000 0000 1212  nog steeds welkom. Zij komen echter niet meer in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid in 2024, zelfs al zijn ze van 40€ of meer.

Het online platform om inzamelacties op de zetten (action1212.be) sluit af op 31 juli; via dit kanaal is het organiseren van gezamenlijke acties niet meer mogelijk.

Uiteraard zetten onze lidorganisaties hun hulpacties in Syrië en Turkije verder. Wie hen wil steunen en van fiscale aftrekbaarheid blijven genieten, kan dat doen door een gift over te maken op hun bankrekeningen en via hun websites: Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België, Rode Kruis Vlaanderen/ Croix Rouge de Belgique, en UNICEF België.

Bedankt!

De respons op deze solidariteitsoproep was enorm: burgers, organisaties, bedrijven en overheden hebben samen 15,5 miljoen euro gedoneerd.

Het Consortium 12-12 en haar leden wensen alvast iedereen oprecht te danken voor de steuninitiatieven, kleine en grote donaties en aanmoedigingen. Wij wensen ook de talloze partners uit de mediawereld te danken voor hun gulle tijd, ideeën en onmisbare steun om deze oproep kenbaar te maken en die leidde tot een groot succes.

Rapporten

Voor meer info over het gebruik van de 12-12 fondsen, kijk hier voor 12-12 verslagen. Een nieuw verslag is voorzien in september 2023.