Onze organisatie

E-mailing du Consortium 12-12

Zeven organisaties, één stem

Het Belgische Consortium voor Noodsituaties werd in 1979 opgericht en heeft sinds 2005 het statuut van vereniging zonder winstoogmerk. We verenigen 7 grote Belgische humanitaire organisaties: het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. Ons doel is fondsen te werven om mensen te helpen die getroffen zijn door uitzonderlijke humanitaire rampen, voornamelijk in het globale Zuiden (niet in België). De naam Consortium "12-12" komt van de laatste vier cijfers van onze bankrekening waar de giften worden gecentraliseerd: BE19 0000 0000 1212. De officiële naam is het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.

Onze lidorganisaties

Deze zeven organisaties hebben belangrijke kenmerken met elkaar gemeen:

 • Ze zijn erkend als humanitaire organisaties door de Belgisch en/of Europese autoriteiten.
 • Ze beschikken over gespecialiseerde noodhulpdiensten, maar kunnen ook een bijdrage leveren aan hulp op de langere termijn. Concreet gezien zijn ze actief op het terrein tijdens de noodhulpfase, maar werken ze ook mee aan de wederopbouw en het herstel van de getroffen gebieden.
 • Ze opereren via hun lokale afdelingen of internationale structuren, waardoor ze in staat zijn snel efficiënte hulp te bieden in de ontwikkelingslanden over de hele wereld. Ze werken daarbij vaak samen op het terrein.
 • Ze worden gesteund door het publiek en de donateurs.

Tijdens een grote humanitaire crisis werken de lidorganisaties concreet samen binnen een Crisiscoördinatiecel en campagneteams. Voor het beheer van de vzw worden de leden vertegenwoordigd in het Bestuursorgaan.

 

NB: Artsen Zonder Grenzen is geen lid van het Consortium 12-12.

Samenstelling van het Bestuursorgaan:

(laatste update : 09/2023)
 • UNICEF België: Christèle Devos, voorzitster
 • Oxfam België: Eva Smets, ondervoorzitter
 • Caritas International: Luc Van Haute, penningmeester
 • Belgische Rode Kruis: Sofie De Jaeger (+ Marie Masset, waarneemster)
 • Dokters van de Wereld: Alexandre Seron
 • Handicap International: Antoine Sépulchre
 • Plan International België: Isabelle Verhaegen

Het Secretariaat van het Consortium is gevestigd in hartje Brussel en bestaat uit twee permanente medewerkers. Het staat in voor de organisatie van de inzamelingsacties, de opvolging ervan bij de donateurs, de coördinatie tussen de leden en het goede beheer van de vzw.

Gezamenlijke mechanismen om in geval van grote humanitaire crisissen via oproepen giften te verzamelen, bestaan ook in andere landen zoals in Nederland (GIRO 555), Frankrijk (Alliance Urgences) en het Verenigd Koninkrijk (Disaster Emergency Committee), maar ook in Canada en Japan. Sinds 2013 is het merendeel van deze samenwerkingsverbanden met elkaar verbonden in de Emergency Appeals Alliance, die mee door het Consortium 12-12 werd opgericht.