Onze organisatie

E-mailing du Consortium 12-12

E-mail Form Newsletter FR

Zeven organisaties, één stem

Het Belgische Consortium voor Noodsituaties werd in 1979 opgericht en heeft sinds 2005 het statuut van vereniging zonder winstoogmerk. Momenteel bestaat het Consortium uit zeven lidorganisaties:

Onze lidorganisaties

Deze zeven organisaties hebben belangrijke kenmerken met elkaar gemeen:

 • Ze zijn erkend als humanitaire organisaties door de Belgisch en/of Europese autoriteiten.
 • Ze beschikken over gespecialiseerde noodhulpdiensten, maar kunnen ook een bijdrage leveren aan hulp op de langere termijn. Concreet gezien zijn ze actief op het terrein tijdens de noodhulpfase, maar werken ze ook mee aan de wederopbouw en het herstel van de getroffen gebieden.
 • Ze opereren via hun lokale afdelingen of internationale structuren, waardoor ze in staat zijn snel efficiënte hulp te bieden in de ontwikkelingslanden over de hele wereld. Ze werken daarbij vaak samen op het terrein.
 • Ze worden gesteund door het publiek en de donateurs.

Tijdens een grote humanitaire crisis werken de lidorganisaties concreet samen binnen een Crisiscoördinatiecel en campagneteams. Wat het bestuur betreft, worden de leden vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

 

NB: Artsen Zonder Grenzen is geen lid van het Consortium 12-12.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

(laatste update : 09/2023)
 • UNICEF België: Christèle Devos, voorzitster
 • Oxfam België: Eva Smets, ondervoorzitter
 • Caritas International: François Cornet, schatbewaarder (> 01/01/2024: Luc Van Haute)
 • Belgische Rode Kruis: Sofie De Jaeger (+ Marie Masset, waarneemster)
 • Dokters van de Wereld: Michel Genet
 • Handicap International: Antoine Sépulchre
 • Plan International België: Isabelle Verhaegen

Het Secretariaat van het Consortium is gevestigd in hartje Brussel en bestaat uit twee permanente medewerkers. Het staat in voor de organisatie van de inzamelingsacties, de opvolging ervan bij de donateurs, de coördinatie tussen de leden en het goede beheer van de vzw.

Gezamenlijke mechanismen om in geval van grote humanitaire crisissen via oproepen giften te verzamelen, bestaan ook in andere landen zoals in Nederland (GIRO 555), Frankrijk (Alliance Urgences) en het Verenigd Koninkrijk (Disaster Emergency Committee), maar ook in Canada en Japan. Sinds 2013 is het merendeel van deze samenwerkingsverbanden met elkaar verbonden in de Emergency Appeals Alliance, die mee door het Consortium 12-12 werd opgericht.