FAQ

E-mailing du Consortium 12-12

OPROEPEN VAN CONSORTIUM 12-12

Onze oproepen voor Oekraïne (2022) en Syrië-Turkije (2023) zijn afgesloten. Je kunt nog steeds doneren, maar je ontvangt hiervoor geen fiscaal attest meer. Alleen giften tijdens de appelperiode zijn fiscaal aftrekbaar.

Je kunt ook een gift doen aan een van onze lidorganisaties:

Caritas International België

Dokters van de Wereld

Handicap International België

Oxfam België

Plan International België

Rode Kruis Vlaanderen

UNICEF België

Giften buiten oproepperiodes zijn welkom, maar komen niet in aanmerking voor belastingaftrek. Enkel giften van minimaal €40 én gedaan tijdens de oproepperiode zijn fiscaal aftrekbaar. Elk van onze oproepen heeft een beperkte looptijd. De oproep voor de aardbevingen in Syrië en Turkije eindigde bijvoorbeeld op 31 juli 2023.

Giften kunnen worden gedaan via onze rekening BE19 0000 0000 12-12, en via onze online giftenpagina (itijdens een oproep). Een mededeling is niet nodig, want er is maar één oproep tegelijk actief.  Als je het consortium graag extra informatie wilt geven over je gift, stuur dan een mailtje naar attest@1212.be.

Giften in natura willen schenken gebeurt met de allerbeste bedoeling: om de getroffen mensen te helpen. Onze oproepen aanvaarden echter enkel financiële steun, om een aantal redenen:

 • Door het publiek geschonken goederen (kleding, schoenen, dekens, enz.) moeten worden gesorteerd, gereinigd en gedesinfecteerd, wat veel werk kost.
 • Het vervoer van deze giften in natura is erg duur, vooral voor kleding en dekens (grote volumes voor een relatief lage waarde per kilo).
 • De inzameling van medicijnen is erg streng vanwege de eisen die de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt, de geldigheidsdatum (van minstens 6 maanden tot 1 jaar) en de verschillen in samenstelling (met name antibiotica).

Anderzijds kunnen dankzij de ingezamelde fondsen voor onze oproep en dankzij elke gift:

 • Gespecialiseerde teams de logistieke uitdagingen aangaan (transport en opslag)
 • Essentiële goederen worden zoveel mogelijk lokaal aangekocht. Zo worden de producten aangepast aan het lokale klimaat en de lokale gebruiken. Bovendien ondersteunen deze aankopen de lokale economie.
 • Het verdient ook de voorkeur om generische geneesmiddelen lokaal of in de regio te kopen.
 • Bij een ramp ontvangen slachtoffers standaard hulppakketten waarmee de hulpteams vertrouwd zijn (distributie).

Deze aanpak is effectiever als het gaat om noodhulp.

Een financiële gift doen is het eenvoudigste en meest directe gebaar van solidariteit.

 • U kan tijdens een oproep het Consortium ook steunen door een actie te organiseren om giften te verzamelen binnen de familie en uw vrienden (bijvoorbeeld door een concert of feestelijke gebeurtenis te organiseren ten voordele van de 12-12 oproep), of uw professionele omgeving (bijvoorbeeld een bedrijfsdonatie).
 • U kunt onze oproep voor giften ook verspreiden via je sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) door de berichten van het Consortium te “liken” en te delen.

Wat u ook doet, alvast bedankt!

Humanitaire organisaties sturen geen ongeschoolde vrijwilligers naar rampgebieden. Alleen specialisten zijn gemachtigd om het terrein op te gaan. Dit zijn mensen die erkend zijn voor hun expertise in specifieke domeinen (medisch, paramedisch, technisch, financieel, enz.) en die gemobiliseerd kunnen worden als nodig is.

Je kunt in België meestal vrijwilligerswerk doen voor een van de zeven leden van 12-12 . Je kunt ook actief zijn door solidariteitsacties op te zetten in je buurt, je gemeente, je vereniging of je bedrijf. Tot slot, wanneer Consortium 12-12 een oproep lanceert, aarzel dan niet om de boodschap door te geven via je sociale netwerken.

Met deze vraag kun je dus best contact opnemen met onze leden die actief zijn op het terrein:

Jouw fiscaal attest

Ja, voor giften vanaf 2024 is de vermelding van het nationaal nummer/Rijksregisternummer of ondernemingsnummer vereist om uw fiscaal attest in 2025 te bekomen. Opgelet, in 2024 loopt er momenteel geen 12-12 oproep, en wij mogen enkel voor giften tijdens een oproep attesten opmaken.

Toch nodigen wij onze donoren nu al uit om contact met ons op te nemen, zodat wij uw gegevens alvast kunnen aanvullen. Dit kan via het mailadres attest@1212.be. Vermeld hierbij uw volledige naam- en voornaam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Heeft u een attestnummer voor 2022 of 2023, dan mag u dat zeker ook vermelden. Bedankt!

Consortium 12-12 garandeert dat uw rijksregisternummer uitsluitend gebruikt wordt om fiscaal attesten mee op te maken en deze informatie enkel deelt met de bevoegde dienst van de FOD Financiën.

Je krijgt een fiscaal attest als 12-12 jouw gift ontvangt binnen de opgegeven oproepperiode voor een minimaal bedrag van €40 in totaal. De fiscale aftrek voor een privé-persoon bedraagt 45%. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gift van 100 euro je eigenlijk slechts  55 euro kost.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 10 % van je totale netto-inkomen
 • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 + aanslagjaar 2024,

Je vindt hier meer informatie over via Giften | FOD Financiën (belgium.be)

De oproepperiode voor de laatste 12-12 actie Syrië-Turkije lag tussen 12/02/2023 en 31/07/2023. De fiscaal attesten voor deze gift werden in februari 2024 verstuurd per post of, als we over uw mailadres beschikken, vanuit het adres documents@1212.be.

Dank voor jouw gulle gift(en) aan 12-12.

Voor je gift van minstens 40 euro voor onze oproep Syrië-Turkije (deze actie liep van 12/2/2023 tot 31/7/2023) hebben we de attesten verzonden in februari 2024.

Enkel wanneer de belastingdienst jou met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt het fiscaal attest automatisch in de aangifte. Als je bij 12-12 bijvoorbeeld niet gekend staat als individu, maar als koppel (bijvoorbeeld omdat je giften doet met een gezamenlijk rekeningnummer) dan staat het fiscaal attest niet altijd al ingevuld in Tax-on-Web.  Als dat het geval is, kan je de informatie zelf manueel aanvullen aan de hand van ons attest. Je houdt de attesten dus best bij.  Vermeld in dit geval  in vak X, II, A van de aangifte het totaal bedrag van de giften die je in 2023 deed en waarvoor je een attest hebt ontvangen (code 1394).

Voor meer informatie over het invullen van je aangifte kan je hier terecht: Hulp bij het invullen van de belastingaangifte | FOD Financiën (belgium.be)

 

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak. Wij zullen je gegegevens controleren in onze databank en zonodig een gecorrigeerd fiscaal attest bezorgen.

Hiervoor stuur je best een bericht naar attest@1212.be met duidelijke vermelding van het nummer van jouw fiscaal attest en de details van de overschrijving, waaronder je naam (en eventueel die van de partner), de datum en het bedrag van jouw overschrijving zijn hier van belang. Je kan ook (een deel van) uw rekeningnummer aangeven. Met deze informatie kunnen wij het snelst helpen.

Nee, het fiscaal attest mag enkel worden uitgeschreven op de naam en het adres van de persoon die de gift heeft gestort en kan dus niet op naam van een familielid worden gezet.

Wij bezorgen het fiscaal attest het jaar erop alsnog op naam van de schenker. Volgens de wettelijke bepalingen mag het fiscaal attest niet op een andere naam geplaatst worden bij overlijden. Als je een gemeenschappelijke aangifte doet, is attest nog steeds bruikbaar voor de belastingaangifte.

Je kan het ons natuurlijk wel laten weten via attest@1212.be  als het attest op een ander (mail)adres moet worden bezorgd.

Wij zijn verplicht om uw fiscaal attest uit te geven op naam van de persoon of het bedrijf die de gift heeft gedaan. Wij mogen dit enkel aanpassen als er een fout is gebeurd door onze databank.

Als je vermoedt dat dit het geval is, bezorg ons dan de details van je overschrijving naar attest@1212.be en wij bezorgen je graag een correctie.

Als u voor onze oproep een gift doet via onze website 1212.be, krijgt u een bevestiging van uw gift per mail en het jaar erop volgt een fiscaal attest als de gift meer dan 40 euro bedraagt tijdens oproepperiode. We kunnen hier echter geen factuur voor opmaken. Een gewone bevestiging van goede ontvangst is wel mogelijk

Het Consortium 12-12

Het ingezamelde geld wordt uitsluitend verdeeld onder onze 7 leden. Deze organisaties zijn door de lokale overheid gemachtigd om hulp te bieden aan de getroffen bevolking. Elke 12-12 oproep heeft betrekking op een specifieke crisis. Donaties die via een 12-12 oproep worden ingezameld, worden daarom uitsluitend toegewezen aan de humanitaire crisis in kwestie.

Onze collega’s van Artsen zonder Grenzen hebben er om eigen redenen voor gekozen om geen deel uit te maken van het Consortium. Neem voor meer informatie best rechtstreeks contact op met Artsen zonder Grenzen.

Het telefoonnummer van Consortium 12-12 (02-223.34.39) is een gewoon vaste lijn nummer.

Opgelet: het telefoonnummer “1212” behoort toe aan een dienst die telefooninlichten geeft. Deze dienst heeft met het Consortium niets te maken. Zie 12-12 (de1212.be)