menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

FAQ
21/03/2016

OVER HET CONSORTIUM

Wat is het Consortium voor Noodhulpsituaties?

Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er meestal dringend veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 reeds een Consortium voor Noodhulp(situaties) opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media, met als nevendoelstelling zo weinig mogelijk kosten te maken.
Het Consortium voor noodhulpsituaties beschikt over een gezamenlijk rekeningnummer waarmee het de overheden en het publiek in België bij zware humanitaire catastrofes tot de nodige solidariteit kan bewegen.

Het Consortium voor Noodsituaties telt vandaag de volgende leden: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, Dokters van de Wereld en UNICEF België.

Geld die in het kader van campagnes van het Consortium voor noodhulpsituaties wordt ingezameld wordt onder de lidorganisaties van het Consortium verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Met de toegewezen fondsen zetten de lidorganisaties noodhulpinterventies op het terrein op.

Hoe wordt geld dat het Consortium inzamelt verdeeld onder de humanitaire organisaties die lid zijn?

Telkens als er een gezamenlijke inzamelingsactie wordt opgezet worden de giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen, verdeeld onder de zeven humanitaire lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend.
Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de giften die ze ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren. Eventuele kosten voor het organiseren van de fondsenwerving, worden eveneens verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.

Sleutel :

 • Belgische Rode Kruis: 30%
 • Caritas International: 9,11%
 • Handicap International: 6,10%
 • Dokters van de Wereld: 6,48%
 • Oxfam-Solidariteit: 10,75%
 • Plan International België : 15,41%
 • UNICEF België : 22,15%

Deze verdeelsleutel geldt voor de leden van het Consortium, die allen erkende noodhulporganisaties zijn. Wanneer er voldoende middelen zijn ingezameld om de noodhulpfaze te financieren, kunnen relevante projectvoorstellen van niet-leden ook voor financiering worden weerhouden.
Het Consortium maakt tussentijdse balansen van de ontvangen en verdeelde giften. Aan het einde van de campagne maken we via de pers de eindbalans bekend. De rekeningen van het Consortium worden onderworpen aan een externe audit en aan controle door het Ministerie van Financiën.

Wat doen de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium met het geld dat ze inzamelen?

Elke humanitaire organisatie zal de gelden gebruiken voor haar eigen programma’s voor hulpverlening. Voor meer details over deze programma’s: zie de website van elke organisatie.

HOE KAN IK HELPEN

Kan ik geld geven?

Ja, u kunt geld storten aan het Consortium 12-12 op het rekeningnummer BE19 0000 0000 12-12. We raden u aan om dit enkel tijdens een officiële inzamelactie te doen. Alleen dan kunnen we u een fiscaal attest uitreiken.

Met uw gift voeren onze lidorganisaties hun noodhulpoperaties in zwaar getroffen landen of gebieden. Ze kopen zoveel mogelijk  benodigdheden ter plekke  en huren lokale mensen in. De transportkosten worden dus zo klein mogelijk gehouden en de lokale economie wordt ondersteund.

Kan ik goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) schenken?

Het Consortium organiseert vrijwel nooit inzameling van goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) om verschillende redenen:

 • Het is belangrijk om over uniforme goederen te beschikken. Om ter plaatse chaos te vermijden krijgen de slachtoffers standaard hulppakketten.
 • Hulpverleners ter plaatse moeten met het materiaal vertrouwd zijn: bij inzameling is er een te grote verscheidenheid aan producten waardoor dit niet het geval is.
 • Er worden zoveel mogelijk goederen ter plaatse aangekocht: dit voorkomt al te hoge transportkosten en zorgt voor een stimulering van de lokale economie. De plaatselijke bevolking is ook vertrouwd met de producten. De goederen zijn cultureel aanvaard en kledij is aangepast aan het klimaat.
 • Inzamelingsacties vragen veel werk voor het uitsorteren van de goederen, er zijn kwaliteitsnormen waaraan voldaan moet worden vb ook hoge kost voor wassen en desinfecteren van dekens….
 • Transport van hulpgoederen is zeer duur, met name voor kledij en dekens. Het gaat om grote volumes met een relatief lage waarde per kilo.

Ook voor medicijnen geldt dit:

 • De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.
 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica).
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn. Ze moeten de samenstelling en posologie kennen om een goede verzorging te voorzien.
 • De aankoop generische producten gebeurt dus ter plaatse.

Kan ik vertrekken als vrijwilliger?

Wij appreciëren uw medeleven en steun maar de NGO’s hebben geen nood aan vrijwilligers voor de getroffen regio. Enkel beroepsmensen met een specifieke opleiding kunnen worden ingezet. Deze mensen zijn reeds bij voorbaat gekend omwille van hun expertise en worden opgeroepen als dat nodig is.

Wie toch wil doorzetten reist af op eigen verantwoordelijkheid en risico!

Het is wel mogelijk om zich als vrijwilliger in Vlaanderen in te zetten voor solidariteitsacties in eigen wijk, gemeente, vereniging of bedrijf….

Kan ik medicijnen geven?

We organiseren GEEN inzameling van medicijnen

De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.

 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica)
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn: kennen samenstelling en posologie
 • De aankoop generische producten gebeurt ter plaatse

 

HET FISCAAL ATTEST

Wat is het voordeel van een fiscaal attest?

Dit attest geeft u recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Concreet betekent het dat een gift van 100 euro u eigenlijk maar 55 euro kost.

Heb ik recht op een fiscaal attest voor mijn gift aan het Consortium 12-12?

Voor giften  met een totaalwaarde van minimum € 40,00 op het rekeningnummer van het Consortium 12-12, heeft u recht op een fiscaal attest. Deze gift(en) moet(en) wel gestort worden in het kader van een noodoproep. Alleen dan hebben we de toestemming van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken.

Wat de campagne INDONESIE 12-12 betreft, liep deze periode van 1 oktober tot en met 31 december 2018.

Hoe krijg ik het fiscaal attest voor mijn gift en wat moet ik ermee doen?

U ontvangt dit attest met de post of via email in de loop van maart 2019. Gebruik het om uw belastingaangifte in te vullen.

Als u tax-on-web gebruikt is de kans groot dat het formulier van tax-on-web al automatisch vervolledigd is met uw gift. Als dat niet het geval is, volstaat het om dit zelf in te vullen.

Bewaar altijd een kopie van het attest als bewijs.

Voor welk jaar geldt een fiscaal attest ?

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimum €40 dat het Consortium 12-12 ontvangt in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Heeft u de campagne INDONESIE 12-12 met een gift in 2018 gesteund? Dan ontvangt u uw fiscaal attest in de loop van de maand maart 2019.

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor een inzamelactie?

Om een fiscaal attest te kunnen ontvangen moet de oorspronkelijke schenker steeds het bedrag rechtstreeks via haar/zijn bankrekening storten op de rekening (BE19 0000 0000 1212) van het Consortium. Bedragen van schenkers doorstorten via een derde (zelfs met een lijst van de individuele schenkers) geeft nooit recht op een fiscaal attest.

Inzamelacties (vb. een veiling, een verkoop, een activiteit of evenement) geven geen recht op een fiscaal attest.  Een fiscaal aftrekbare gift is een geldsom die zonder tegenwaarde voor de schenker overgemaakt wordt aan het Consortium 12-12.

De persoon die een collectieve geldinzameling overmaakt ontvangt geen fiscaal attest.

 

Wat als ik mijn fiscaal attest niet heb ontvangen of als het verloren is geraakt?

De oorzaak kan zijn dat we niet over de juiste adresgegevens beschikken of dat u verhuisd bent.

Geen probleem. Laat het ons weten via email (consortium@1212.be) of via telefoon (+32 2 223 34 39). Geef ons duidelijk je voornaam, achternaam en adres door. We sturen je fiscaal attest meteen weer op.