Privacy beleid

E-mailing du Consortium 12-12

1. Algemeen

We zijn ons bewust van uw vertrouwen in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Het privacybeleid van deze website geeft weer hoe het Belgisch Consortium voor noodsituaties (“Consortium 12-12, “wij”, “onze”, “ons”) de over u verzamelde gegevens (uw “Persoonsgegevens”) gebruikt, wanneer u deze website (“Website”) bezoekt of ons een schenking doet via de Website. Zo kunt u begrijpen hoe wij werken en over welke rechten u beschikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website en diensten van Consortium 12-12.

2. wie zijn we?

Het Belgisch Consortium voor noodsituaties vzw – Consortium 12-12, gevestigd aan de Liefdadigheidstraat 43/B 1210 in Brussel, (hierna: Consortium 12-12) is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.1212.be
Liefdadigheidstraat 43/B
1210 Brussel
T: 02/2233439
E: privacy@1212.be

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens die u ons zelf verschaft via het formulier op de website waarmee u een gift doet, of via bankoverschrijving.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

 • Aanspreektitel
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en nummer bankkaart
 • Optioneel: Geboortedatum en rijksregisternummer

Wij verzamelen persoonsgegevens ook automatisch door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals Facebook pixel. U kunt hierover meer informatie vinden in onze cookie verklaring.

We hebben in geen geval de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij mits toestemming van hun ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker al dan niet ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@1212.be. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

4. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 3 ten eerste om aan uw verzoek te voldoen (uw gift te verwerken) en ten tweede om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting betreffende de registratie van giften, alsook de aflevering en opvolging van fiscale attesten gelinkt aan uw gift.

Indien u daar voorafgaandelijk uw toestemming voor geeft, verwerken we uw persoonsgegevens ook om u onze nieuwsbrief te kunnen opsturen en om u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten.

Indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan die hierboven vermeld, zullen wij u hiervan steeds op voorhand op de hoogte brengen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

We geven uw persoonsgegevens enkel aan derden door indien:

 • U uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.
 • Dat nodig is voor de uitvoering van de verwerking van uw gift.
 • Er sprake is van een wettelijke verplichting.

Wij sluiten altijd een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken. Hierdoor garanderen we u hetzelfde niveau van bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Ten aanzien van u, blijven wij, Consortium 12-12, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bijgehouden om te bekomen waarvoor ze verzameld worden.

Wij hanteren een bewaartermijn van 7+1 jaar voor de persoonsgegevens die we bijhouden in het kader van de afgifte van fiscale attesten met betrekking tot giften.

De persoonsgegevens die we bijhouden voor het verzenden van onze nieuwsbrief, bewaren we zolang u ingeschreven blijft op de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Indien u ons expliciet verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij dat meteen doen, onafhankelijk van de voormelde bewaarperiode.

7.Welke rechten heeft u?

U beschikt over een aantal rechten die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in artikel 2 vermelde contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend onjuiste/onvolledige persoonsgegevens laten verbeteren of persoonsgegevens laten verwijderen. In bepaalde gevallen kunt u ook de verwerking van uw persoonsgegevens beperken van u daartegen verzetten.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens, ofwel door ze u in een leesbare vorm te bezorgen, of door ze rechtstreeks aan een door u aangeduide derde dienstverlener te bezorgen.
 • Het verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens alsook uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@1212.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage wel degelijk van u komt, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen.

Mogen wij u vragen om in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer en/of rijksregisternummer zwart te maken, ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@1212.be.