Uw gift

E-mailing du Consortium 12-12

Dankzij het Consortium 12-12 zetten de teams van de zeven lidorganisaties een gezamenlijke inzamelingsactie op touw. Door samen te werken, slagen zij erin de kosten voor de oproep tot giften te drukken en zijn de organisaties optimaal in staat aan de humanitaire behoeften ter plaatse te voldoen.

Tijdens een oproep komen alle giften binnen op het rekeningnummer van het Consortium BE19 0000 0000 1212. Als er in dezelfde periode een tweede oproep wordt gelanceerd om tegelijkertijd geld in te zamelen voor een andere noodsituatie, dan wordt het rekeningnummer BE17 0000 0000 2121 gebruikt.

De ontvangen giften worden vervolgens herverdeeld onder de zeven lidorganisaties, die ze gebruiken om de noodhulp aan de bevolking en de slachtoffers ter plaatse te cofinancieren.  Elk 12-12 lid gebruikt de ingezamelde giften om haar noodhulpprogramma’s in de door de ramp getroffen gebieden extra te financieren. Deze programma’s komen tegemoet aan de humanitaire behoeften van de getroffen bevolking: onderdak, toegang tot drinkwater, voedselhulp, gezondheidszorg, bescherming van de meest kwetsbaren zoals kinderen of personen met een beperkte mobiliteit, enz.  Op de respectieve websites en sociale netwerken van elke lidorganisatie is een beschrijving van hun activiteiten terug te vinden.

De leden van het Consortium werken vaak al jaren lang in kwetsbare landen. Wanneer er een buitengewone humanitaire crisis uitbreekt, hebben zij dus al veel ervaring en een grote kennis van het terrein, waardoor ze op zeer efficiënte wijze hulp kunnen bieden.  Wanneer de organisaties in actie komen, steunen zij op lokale teams en partners die de getroffen bevolking en hun behoeften goed kennen. Zonodig passen ze de bestaande programma’s aan, versterken die of geven er een aangepaste invulling aan.

De herverdeling van de ingezamelde giften gebeurt op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie van het Belgische publiek voor elke lidorganisatie. De sleutel wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal giften dat elke organisatie ontvangt en de kosten die ze maken voor de fondsenwervingen. NB: Het aandeel in de verdeelsleutel voor het Belgische Rode Kruis wordt afzonderlijk berekend voor de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.

de huidige verdeelsleutel (2023) is :

  • Belgische Rode Kruis: 30,00%
  • Caritas International: 8,86%
  • Dokters van de Wereld: 6,88%
  • Handicap International: 5,27%
  • Oxfam België: 11,86%
  • Plan International België: 13,89%
  • UNICEF België: 23,24%

 

Hoe wordt een oproep opgestart?

Het Consortium 12-12 analyseert drie criteria voordat ze beslissen om een inzamelingsactie te starten.

Lees meer

Transparantie en verantwoording

De transparantie, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de acties zijn van doorslaggevend belang voor ons.

Lees meer