Transparantie en verantwoording

E-mailing du Consortium 12-12

Voor Consortium 12-12 zijn transparantie en het goede gebruik van de giften enorm belangrijk.

Verantwoording aan onze Donoren

Zodra een 12-12 oproep wordt gestart, brengen we het Belgische publiek op de hoogte via media, publicitaire partners, website en sociale netwerken. Met de opbrengst van de actie kunnen onze leden direct aan het werk. Zij moeten het ingezamelde geld binnen de 24 maand hebben gebruikt.

12-12 publiceert verslagen name na 1 maand, 1 jaar en 2 jaar (zie downloadlink  hieronder voor details). Daarin bieden de leden inzicht in de noden op het terrein en de acties die zij hiervoor opzetten. Consortium 12-12 rapporteert ook over het totaalbedrag van ingezamelde giften en hoe het wordt verdeeld onder de leden onderling.

Elke lidorganisatie verbindt zich er toe om de via Consortium 12-12 verzamelde giften enkel te gebruiken voor hulp in het kader van de humanitaire crisis in kwestie.

Doordat de leden zich tijdelijk verenigen onder de vlag “12-12” kunnen we de campagne-uitgaven sterk beperken en zo veel mogelijk giften toewijzen aan humanitaire hulp. Zo ging 98,5% van de giften ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije (februari 2023) rechtstreeks naar onze ledenorganisaties. Het saldo (1,5%) was nodig om de directe kosten van de oproep te dekken, bijvoorbeeld het versturen van fiscaal attesten.

Transparante rekeningen

  1. De FOD Financiën geeft bij het lanceren van elke oproep de toelating om fiscale attesten uit te reiken. De Federale overheid controleert vervolgens elke campagne.
  2. Een revisor controleert na elke oproep dat de giften juist werden verdeeld aan de lidorganisaties.
  3. Als een oproep meer dan 5 miljoen euro opbrengt zal een onafhankelijke auditor bovendien een gecoördineerd verslag opmaken dat de “rapporteringsverbintenis” van 12-12 en de leden controleert. In 2024 volgt dus nog een verslag van Oekraïne 12-12 en in 2025 over Syrië-Turkije 12-12.