Transparantie en verantwoording

E-mailing du Consortium 12-12

E-mail Form Newsletter FR

Bij het inzamelen van giften, zijn de transparantie van de rekeningen, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de acties van doorslaggevend belang. Daarom hecht het Consortium 12-12 hier ook een zeer grote waarde aan.

Transparante rekeningen

Elke inzamelingsactie is onderworpen aan controle door de Federale overheid. Voor elke campagne dient het Consortium 12-12 een financieel verslag in bij de FOD Financiën, in het kader van de toelating voor de fiscale vrijstelling van giften die vooraf voor de campagne wordt verkregen. De fiscale administratie heeft het recht bijkomende controles uit te voeren.

Zodra de op de gezamenlijke rekening gestorte giften het bedrag van 5 miljoen euro overschrijden, ondertekenen de vertegenwoordigers van het Consortium en van elk van de leden een “rapporteringsverbintenis”. De controle van deze verbintenis wordt daarna toevertrouwd aan een onafhankelijke auditor die belast is met het opstellen van een gecoördineerd verslag. Dit was het geval na de campagnes Tsunami 12-12 (2004), Haïti Lavi 12-12 (2010) en Stop Honger in Oost-Afrika (2011).

Verantwoording aan de schenker

Onder het principe van de ‘verantwoording’ wordt verstaan dat het Consortium 12-12 en zijn lidorganisaties rekenschap afleggen aan hun schenkers over de acties die zij dankzij de giften op het terrein voeren.

In principe publiceert het Consortium na de start van elke inzamelingsactie op gezette tijden verslagen op de website. Deze verslagen bieden de donateurs een overzicht in cijfers van de campagne en geven een indruk van de humanitaire hulpacties die de lidorganisaties dankzij de giften kunnen ondernemen. Ook bevatten ze rechtstreekse getuigenissen uit het rampgebied.

Hoe wordt een oproep opgestart?

Het Consortium 12-12 analyseert drie criteria voordat ze beslissen om een inzamelingsactie te starten.

Lees meer

Uw gift

Ontdek hoe uw gift aan het Consortium 12-12 wordt gebruikt.

Lees meer