Hoe wordt een oproep opgestart?

E-mailing du Consortium 12-12

Zodra er een ernstige humanitaire crisis in een ontwikkelingsland ontstaat, beoordelen de lidorganisaties van het Consortium 12-12 de situatie voordat ze beslissen om een inzamelingsactie te starten.

Hiervoor analyseert het Consortium drie oproepcriteria:

De omvang van de ramp en de noden:

  • Hoeveel slachtoffers zijn er alsook mensen die noodhulp nodig hebben of in levensgevaar verkeren? Wat hebben deze mensen nodig?
  • Wat is de omvang van de materiële schade (bijvoorbeeld verwoeste ziekenhuizen of scholen)?
  • Wat zijn de gevaren op de middellange en lange termijn?

Het vermogen om de ramp het hoofd te bieden:

  • Zijn de plaatselijke autoriteiten en organisaties in staat de nodige hulp te bieden?
  • Wat is het operationele vermogen van de lidorganisaties van het Consortium om snel de juiste hulp te bieden?
  • Zijn er zaken die het bieden van deze hulp belemmeren (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een gebied na een natuurramp)?

De algemene context:

  • Is er in België een draagvlak voor steun bij het publiek?
  • Krijgt de crisis of ramp aandacht in de media?

 

Als ten minste vijf van de zeven lidorganisaties van het Consortium op basis van deze analyse een positieve stem uitbrengen, start het Consortium een inzamelingsactie voor de humanitaire crisis of ramp.

Met de steun van alle Belgische media lanceren we deze oproep aan het grote publiek, verenigingen, bedrijven en overheden.  Elke 12-12 oproep heeft een beperkte looptijd van enkele maanden. Ons permanent secretariaat coördineert en volgt elke oproep op.

Het Consortium 12-12 organiseert uitsluitend oproepen tot giften voor slachtoffers in het globale Zuiden (dus niet in België, andere Europese landen, de Verenigde Staten, Australië, enz.).

Uw gift

Ontdek hoe uw gift aan het Consortium 12-12 wordt gebruikt.

Lees meer

Transparantie en verantwoording

De transparantie, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de acties zijn van doorslaggevend belang voor ons.

Lees meer