Een jaar na de aardbevingen

6 februari 2024 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

Vandaag is het één jaar geleden dat twee verschrikkelijke aardbevingen het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië troffen. Als reactie op deze ramp lanceerde het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (Consortium 12-12) een oproep tot solidariteit. Deze bracht 16,5 miljoen euro op. De leden van het Consortium blijven verder humanitaire hulp bieden aan de getroffen bevolking.

Op 6 februari 2023 troffen twee aardbevingen met een magnitude van 7,8 het grensgebied tussen Turkije en Syrië. De menselijke tol was bijzonder dramatisch: meer dan 50.000 doden, voornamelijk in Turkije, meer dan 100.000 gewonden en miljoenen getroffenen. Ten minste 173.000 gebouwen werden ernstig beschadigd of volledig verwoest.

Een paar dagen later lanceerden de leden van Consortium 12-12, gezien de enorme nood, een oproep om noodhulp ter plaatse te financieren. De solidariteit van particulieren, bedrijven, verenigingen en overheden, maar ook van alle media en reclamebureaus, was indrukwekkend.

16,3 miljoen euro werd rechtstreeks overgemaakt aan de 7 leden van het Consortium: Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. De rest van het ingezamelde geld worden aangewend om de campagnekosten te dekken, waaronder het versturen van fiscale attesten naar tienduizenden donoren.

Hulp wordt verleend in 7 prioritaire gebieden: noodgezondheidszorg en psychosociale hulp, toegang tot voedsel, watervoorziening en hygiëne, het verschaffen van onderdak en non-food artikelen, bescherming van de zwaksten, zoals kinderen, jonge meisjes, mensen met beperkte mobiliteit en ouderen, onderwijs voor kinderen en het herstellen van familiebanden. “Eén jaar na de ramp zetten de leden en hun partners hun werk ter plaatse voort, omdat een terugkeer naar het normale leven voor veel getroffenen nog ver weg is”, zegt Gilles van Moortel, directeur van Consortium 12-12.

Een meer gedetailleerd verslag over 1 jaar is binnenkort beschikbaar op de 12-12 website. Alle ingezamelde fondsen moeten binnen 2 jaar na de oproep worden besteed.

Foto: ©Plan International