OPROEP “AARDBEVING SYRIË-TURKIJE 12-12”: EERSTE VERSLAG

15 maart 2023 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

Brussel 15 maart 2023 – Na de oproepen van de voorbije weken en de grote nationale actiedag van vorige week, staat de teller van de actie Syrië Turkije 12-12 op 13,5 miljoen Euro. Dankzij deze hartverwarmende actieopbrengst kunnen de lidorganisaties van het 12-12 Consortium hun hulp in Syrië en Turkije verderzetten.

“We zijn de voorbije weken getuige geweest van een enorme golf van solidariteit van het publiek, bedrijven, verenigingen, scholen en overheden”, zegt Gilles van Moortel, Coördinator van Consortium 12-12. “De uitzonderlijke media-en regiesteun – in het bijzonder voor de grote solidariteitsdag op 6 maart – maakte hierbij een wereld van verschil. Dankzij zoveel vrijgevigheid, kunnen onze lidorganisaties een groot aantal mensen te hulp komen.”

Iets meer dan een maand na de aardbevingen geven de leden van het 12-12 Consortium (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique en UNICEF België) in een rapport een eerste stand van zaken van de besteding van die middelen.

“Deze rapportering is heel belangrijk. We willen alle donateurs zo goed mogelijk informeren over wat er met hun geld gebeurt, waar dat terechtkomt en wat de impact is van die donaties.”, zegt Gilles Van Moortel.

Naast de dringende noodhulp is er ook werk voor rehabilitatie, psychosociale bijstand en de heropbouw van de infrastructuur.

Het eerste overzicht van het gebruik van de ontvangen middelen sinds de lancering van de 12-12 actie op 12 februari ll., is hier beschikbaar.

Ondertussen werd er al een bedrag van 13 miljoen euro van de 12-12 rekening doorgestort naar de lidorganisaties op basis van de verdeelsleutel.

De oproep loopt nog tot 31 juli 2023. Elke gift die tijdens deze periode wordt gedaan voor een minimumbedrag van 40 euro, geeft u recht op een fiscaal attest volgend jaar, in 2024.

Ayse Calayit, psychologe bij Dokters van de Wereld, voert een gesprek met Seuf Umut, 3,5 jaar, in een tent in Harbiye (Antakya), in het kader van de mobiele medische klinieken van Dokters van de Wereld. © Olivier Papegnies/Dokters van de Wereld