De heropbouw wordt een marathon, geen sprint.

21 februari 2023 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

Als gevolg van de aardbevingen in Syrië en Turkije zijn duizenden levens verloren gegaan en duizenden anderen zijn onherstelbaar veranderd.

Op basis van onze ervaring hebben we geleerd dat, tijdens een ramp, zoals een aardbeving, kinderen, vooral meisjes, en vrouwen het grootste risico lopen op uitbuiting, misbruik en geweld. Kinderen die hun ouders hebben verloren, die gedwongen ontheemd zijn, zijn erg kwetsbaar en lijden aan trauma’s. Meisjes worden slachtoffer van ongure praktijken tijdens volksverhuizingen. De bescherming en veiligheid van kinderen, met name meisjes, is daarom van het grootste belang voor Plan International.

“In de nasleep van een ramp van deze omvang zou het waarborgen van het emotionele welzijn van kinderen een topprioriteit moeten zijn. Ze hebben het koud, zijn hongerig, zijn uitgeput en doodsbang. Hun veiligheid moet koste wat het kost worden gegarandeerd en psychosociale ondersteuning moet worden geboden.”  Dr. Unni Krishnan, humanitair directeur van Plan International.

Header_article_Plan
Distributie van matrassen in het opvangcentrum in Alep © Middle East Council of Churches.

 

Op korte termijn is het essentieel om in de basisbehoeften te voorzien van kinderen en hun gezinnen. De aardbeving trof de regio’s Idlib en Aleppo waar, voor de aardbeving, al vijf miljoen mensen humanitaire hulp nodig hadden. Als beschietingen, onveiligheid en zelfs cholera deel uitmaakten van hun leven, leven Syrische families nu ook nog eens in het puin van ingestorte gebouwen en woningen. We moeten hen onderdak bieden, hen eerste noodhulp bieden en ook waakzaam blijven voor bijkomende instortingen van gebouwen die werden  aangetast bij de voorbije aardschokken.

Door veiligheidsproblemen en vooral moeilijkheden bij de toegang tot het noordwestelijk Syrisch grondgebied wordt de uitvoering van onze operaties zeer sterk bemoeilijkt. Daarom werkt Plan International samen met een lokale partner, MECC (Middle East Churches Council). Deze is erkend,

heeft directe toegang binnen de verschillende gemeenschappen en maakt de verdeling van water, voedsel, dekens, matrassen, slaapzakken, kleding en hygiënekits mogelijk. Hierdoor hebben de afgelopen dagen 1.250 mensen van deze ondersteuning kunnen profiteren.

Hoewel noodhulp uiteraard essentieel is, mag niet uit het oog verloren worden dat gedurende de voorbije oorlogsjaren ook de veerkracht van deze mensen is aangetast. Daarom is het erg belangrijk om het welzijn van kinderen te ondersteunen. De veldcoördinator in Aleppo bevestigt; “de situatie ter plaatse is erg kritiek. Alle kinderen, inclusief de mijne, zijn getraumatiseerd, hun niveau van angst is maal 10 toegenomen, er is nu geen vorm van psychosociale ondersteuning voor hen. Zeshonderd scholen werden gesloten en zijn enorm beschadigd. De kinderen zitten niet op school en zijn niet thuis, er is dus geen gevoel van normaliteit.”

Daarom werkt Plan International op 2 niveaus samen met haar partners:

Allereerst wordt gezorgd voor het creëren van veilige ruimtes waar kinderen psychosociale en educatieve ondersteuning kunnen krijgen. Psychologische behoeften zijn over het algemeen niet erg zichtbaar. Maar als ze onbehandeld blijven, kunnen traumagerelateerde psychologische problemen blijvende sporen achterlaten in de ontwikkeling en groei van kinderen.

Daarnaast zullen Plan International en haar partners tijdelijke scholen inzetten, omdat de materiële wederopbouw van o.a. scholen vooral een werk is op middellange en lange termijn. Op deze manier kunnen kinderen contact houden met de school en relaties onderhouden met andere kinderen.

“Kinderen hebben niet alleen voedsel, proper water en een veilige plek nodig. Ze hebben ook genegenheid en een veilige omgeving nodig om te blijven groeien en gedijen.” Dr. Krishnan gaat verder. “Het is essentieel om hen de kans te geven om te spelen, om hun vrienden te ontmoeten en om zelfverzekerd te zijn om zichzelf te uiten. Om hen te voorzien van plekken waar recreatieve, sociale en leeractiviteiten worden aangeboden, zodat ze weer een gevoel van normaliteit kunnen krijgen.”

Meisjes op de voorgrond

Sinds het begin van de Syrische crisis zijn vooral meisjes en vrouwen getroffen. Voor de aardbeving voelde één op de vijf vrouwen in Syrië zich niet veilig. Onze acties besteden altijd speciale aandacht aan meisjes en vrouwen.

De hygiënische omstandigheden vragen speciale aandacht. Hiervoor  is het bijvoorbeeld essentieel om hygiënekits aan te bieden vanaf het begin van een ramp. Deze hygiënekits bevatten essentiële producten voor gezinnen om hun basisbehoeften met waardigheid te dekken: producten voor persoonlijke hygiëne, chloor om water te zuiveren. We spelen ook in op de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes door menstruatiebescherming te verspreiden. De reden? Wanneer hygiënevoorzieningen overvol zijn (bijv. waterpunten of toiletten), worden meisjes het doelwit van intimidatie of geweld en moeten ze zich onthouden van het gebruik van deze diensten.

We richten ons ook op alleenstaande, vooral jonge op vlak van voedsel; In de Syrische context hebben ze geen voedsel meer. Te vaak slaan ze maaltijden over om prioriteit te geven aan die van hun kinderen.

Tot slot ondersteunen Plan International en haar partners sociaal werk dat kinderlevens redt. We zorgen hierbij voor de bescherming van kinderen, met name meisjes, tegen geweld, uitbuiting en misbruik waarvan zij het slachtoffer kunnen worden. Plotselinge bevolkingsbewegingen zorgen voor veel gevaren voor kinderen. Soms zitten kinderen tijdens de aardbeving op school en verliezen ze het contact met hun familie. Mensenhandel- en uitbuitingsnetwerken kunnen van deze situatie profiteren. Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat, in humanitaire crisis, vroege en gedwongen huwelijken weer gemeengoed worden.

Une mère et son jeune fils dans le centre d’abris d’Aleppo ©Middle East Council of Churches
Een moeder en jonge zoon in een opvangcentrum in Alep ©Middle East Council of Churches

 

ELKE DONATIE TELT

Noodhulp Syrië – Turkije -1212 is de gemeenschappelijke oproep van de lidorganisaties van het Con-sortium 12-12: Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidarité, Plan International Belgium en UNICEF Belgium. Zij verlenen noodhulp aan de door de aardbevingen getroffen Turkse en Syrische bevolking.

Laten we samen de slachtoffers van de ramp in de getroffen gebieden helpen. Steun ons door online een gift te doen of via overschrijving op BE19 0000 0000 12-12.