Stop Honger 12-12

Hulp aan de slachtoffers van de hongersnood in de hoorn van Afrika

Startdatum : 22 juli 2011 Einddatum : 31 december 2011 Afgesloten

Opgehaald bedrag : 7.776.045 €

E-mailing du Consortium 12-12

Sinds het voorjaar van 2011 werden Somalië, Ethiopië, het noorden van Kenia en Djibouti in het oosten van Afrika getroffen door een uitgebreide en zeer complexe voedselcrisis. De aanhoudende droogte, stijgende voedselprijzen en gewapende conflicten dwongen mensen om in zeer barre omstandigheden te overleven.

In meerdere regio’s van Zuidelijk Somalië werd de hongersnood afgekondigd en meer dan 13 miljoen mensen hadden dringende humanitaire hulp nodig. Volgens de Verenigde Naties was het de ergste voedselcrisis in de wereld sinds 1991. In augustus riep de VN in verscheidene zones in Somalië de toestand van “hongersnood” uit.

Het Consortium 12-12 besloot het gemeenschappelijke rekeningnummer 000-0000012-12 open te stellen om financiële middelen in te zamelen voor de noodlijdende bevolkingen.

Cijfers

 • De ergste hongersnood in 60 jaar en de ergste voedselcrisis sinds 1991.
 • 5 landen getroffen: Somalië, Kenia, Ethiopië, Djibouti en Soedan
 • 13 miljoen mensen lijden hongersnood.
 • Een kwart van de Somalische bevolking is op de vlucht in eigen land of naar het buitenland.

Op het terrein

De leden van het Consortium 12-12 die al in die gebieden actief waren, zetten meteen alles in het werk om de bevolking ter hulp te komen. Een overzicht van acties op het terrein:

 • Voedselhulp, met name voor ondervoede kinderen.
 • Verdeling van zuiver water en geneesmiddelen.
 • Paramedische begeleiding van mensen met een handicap.
 • Psychologische begeleiding van vluchtelingen.
 • Ondersteuning aan de boeren bij het zaaien van nieuwe gewassen, graven van waterputten en het opnieuw opbouwen van veestapels.
 • Het uitrollen van hygiëneprogramma’s
 • Leveren van gezondheidszorg.
 • De bescherming van de kinderen.

In België

De actie “Stop Honger in Oost Afrika 12-12” kon uiteindelijk op heel wat steun rekenen van publiek, scholen, overheden, bedrijven en media. Het Belgisch Consortium 12-12 riep zaterdag 20 augustus 2011 uit tot “de nationale actiedag tegen de honger in Oost-Afrika”. Het riep burgers, gemeenten, bedrijven en verenigingen op om die dag aandacht te geven aan hongersnood en om massaal acties organiseren tegen de honger in de Hoorn van Afrika.

Het Consortium 12-12 riep alle scholen, leerkrachten, oudercomités en ouders op om op 1 september plaats te maken voor honger in het kader van de 12-12 campagne “Stop de honger in Oost-Afrika”. Met de actie “één kind, één euro” werd aan de kinderen gevraagd om op 1 september 1 euro te schenken ten voordele van de slachtoffers in Oost-Afrika.

RESULTATEN

De actie “Stop Honger in Oost Afrika 12-12” bracht 7,78 miljoen euro op.