COVID 12-12

Hulp aan de coronaslachtoffers in de ontwikkelingslanden

Startdatum : 24 april 2020 Einddatum : 31 december 2020 Afgesloten

Opgehaald bedrag : 294.208 €

E-mailing du Consortium 12-12

Onder de naam COVID 12-12 lanceerde Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare Zuidelijke landen geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, hebben de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 zich ingezet om de pandemie te stoppen en miljoenen levens te redden.

Wat is de humanitaire noodsituatie?

De COVID-19 pandemie kent geen grenzen. In de eerste fase van de pandemie, terwijl ons land nog volop de gevolgen van deze gezondheidscrisis aan het bestrijden was, trof het virus ook de meest kwetsbare landen. De humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechterde onverbiddelijk. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbaren op te vangen, was er actie nodig.

 

Meerdere behoeften

De coronacrisis is uitzonderlijk. Enkel door samen te werken, kunnen we COVID-19 het hoofd bieden. De verleende hulp dankzij 12-12 was veelzijdig :

 

  • Gemeenschappen sensibiliseren (opleiding van vrijwilligers en verdeling van bewustmakingsmateriaal);
  • Verzwakte gezondheidsdiensten ondersteunen;
  • Toegang tot water en voedsel regelen;
  • De zwaksten beschermen: kinderen (bescherming en onderwijs), ouderen of mensen met beperkte mobiliteit.

De lidorganisaties op het terrein

De zeven humanitaire organisaties van het Consortium 12-12 hebben de handen in elkaar geslagen om levensbelangrijke hulp te bieden aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dankzij de 12-12 giften hebben deze organisaties concrete hulp kunnen verlenen. Hun prioriteit was de bewustmaking van lokale gemeenschappen, onder andere door de opleiding van vrijwilligers, het verstrekken van maskers en hygiënekits, de toegang waarborgen tot water en voedsel, alsook de opleiding van kinderen te garanderen.

 

De COVID 12-12 giften hebben ertoe gediend deze activiteiten mede te financieren in Burundi, Niger, DR Congo, Rwanda, de bezette Palestijnse gebieden, zoals op globaal niveau (voor UNICEF België).

 

In totaal werden 294.208,35 € ingezameld voor dit oproep. Het Consortium 12-12 bedankt van harte alle donateurs – particulieren, overheden (steden, gemeenten, provincies) en bedrijven – voor hun vrijgevigheid.

Dank U

Het Consortium 12-12 dankt alle individuele, privé en openbare donoren voor hun steun. Met dank aan :
  • De Duitstalige Gemeenschap
  • De Stad Leuven
  • Provincie Limburg
  • Provincie West-Vlaanderen