Rode Kruis zet grootschalig in op de basisbehoeften van de slachtoffers.

22 februari 2023 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

Met alle financiële hulp zetten de verschillende Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen onmiddellijk in op de basisbehoeften van de slachtoffers. Het gaat daarbij om zaken zoals voedsel, water, hygiënische kits, medische hulp en huisvesting.

Rode Kruis in Turkije en Syrië

De Turkse Rode Halve Maan heeft al 352 mobiele keukens ingeschakeld, meer dan 81 miljoen kleine en grote voedselpakketten voorzien, bijna 20 miljoen flessen water verdeeld, 45.000 tenten ter beschikking gesteld en 55.000 dekens uitgedeeld. En ook in Syrië is er al heel wat humanitaire hulp geboden, zoals 30.000 hygiënische producten, 25.000 flessen water, 20.000 medische interventies en het inrichten van 175 opvanglocaties. Bovendien worden ook de ziekenhuizen door onze collega’s in Syrië ondersteund met materiaal, medicatie én personeel.

Gecoördineerde materiële hulp

Turkse Rode Halve Maan in actie bij de levering van hulpgoederen. © IFRC

 

Verder zet het Rode Kruis ook selectief in op de aankoop van noodhulpgoederen die nog moeilijk in de regio van het rampgebied te verkrijgen zijn. Zo vertrekken er binnen enkele dagen bijvoorbeeld meer dan 100 grote multifunctionele tenten naar Turkije. Die kunnen dienen als tijdelijk onderdak voor grote families, maar kunnen indien nodig ook een logistieke of medische invulling krijgen.

In eerste instantie blijft financiële hulp de beste manier om de slachtoffers te helpen: enerzijds omdat het sneller gaat en anderzijds omdat onze collega’s ter plaatse daarmee veel doelgerichter kunnen werken. Als daarnaast blijkt dat er bepaalde noodhulpgoederen nog moeilijk beschikbaar zijn in de regio van het rampgebied, kan materiële steun uiteraard wel een goed idee zijn. Maar, belangrijk: ook dan is het enkel nuttig als het om grote hoeveelheden gaat én als het goed gecoördineerd wordt. En dat is nu het geval voor de tenten. Die zijn namelijk door de grote vraag nog moeilijk te vinden in Turkije, dus kopen we ze in België in grote hoeveelheid aan en sturen we ze op.

ELKE DONATIE TELT

Noodhulp Syrië – Turkije -1212 is de gemeenschappelijke oproep van de lidorganisaties van het Consortium 12-12: Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam België, Plan International Belgium en UNICEF Belgium. Zij verlenen noodhulp aan de door de aardbevingen getroffen Turkse en Syrische bevolking.

Laten we samen de slachtoffers van de ramp in de getroffen gebieden helpen. Steun ons door online een gift te doen of via overschrijving op BE19 0000 0000 12-12.