Plan International managet noodsituatie en anticipeert op behoeften

2 maart 2023 Aardbeving Syrië-Turkije

E-mailing du Consortium 12-12

Meer dan 14 dagen na de twee aardbevingen in Syrië en Turkije ligt het dodental nu boven de 47.000. Plan International werkt met overlevende families in het noorden van Syrië om op een aantal manieren te reageren op de humanitaire noodsituatie.

“Zoek- en reddingsacties moeten de hoogste prioriteit hebben, en medische hulp, voedsel, schoon water en sanitaire voorzieningen, en dekens om de ijskoude weersomstandigheden het hoofd te bieden zijn ook van cruciaal belang in de eerste uren en dagen”, aldus Unni Krishnan, de wereldwijde humanitaire directeur van Plan International.

Het uitdelen van noodkits: een absolute noodzaak

Gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving, hebben dringend voedsel, water, dekens en slaapzakken nodig om te overleven. Terwijl de sociaal-politieke context veel internationale organisaties de toegang tot het Syrische grondgebied ontzegt, is Plan International ter plaatse aanwezig met haar partner MECC. In de eerste dagen na de aardbevingen begonnen we pakketten te bezorgen bij de getroffen families.

We verdelen noodpakketten met producten voor persoonlijke hygiëne zoals zeep, shampoo, toilethandschoenen en tandpasta. We bieden ook huishoudelijke hygiëneproducten zoals waspoeder, vuilniszakken, chloortabletten voor water, enz. We besteden speciale aandacht aan de behoeften van meisjes en vrouwen: we hebben dus ook menstruatieproducten zoals maandverband en vochtige doekjes.

Psychologische ondersteuning op korte en middellange termijn

Tegelijk maken we ons ook zorgen over de psychosociale gevolgen voor kinderen. Twee aardbevingen, talrijke doden en gewonden, puin waar vroeger hun woningen stonden en naschokken die bijna om de twee uur voorkomen, zorgen onvermijdelijk voor angst en trauma’s bij de kinderen. 

“De situatie was verschrikkelijk, de kinderen waren doodsbang”, zegt Mary, een overlevende uit Aleppo. “Mijn zoon kan bijvoorbeeld nog steeds niet slapen en vraagt me steeds opnieuw of er iets zal breken of vallen. Deze voortdurende onrust heeft een zeer groot effect op de kinderen, iedereen is erg bang en moe.” 

Dr. Krishnan legt uit: “Psychologische noden zijn vaak onzichtbaar. Als ze niet worden aangepakt, laten ze vaak blijvende mentale littekens achter bij jonge mensen.”  

De gezinnen verplaatsen zich momenteel vaak, wat een duurzame psychologische ondersteuning verhindert. Dankzij onze decennialange expertise in kinderbescherming bij noodsituaties kunnen wij inspelen op psychosociale steun. Deze steun is ondergeschikt aan de noodzaak om in basisbehoeften te voorzien.

Onze steun op korte en middellange termijn wordt mogelijk gemaakt door onze partnerorganisatie, onze expertise en jouw donaties.

ELKE DONATIE TELT

Noodhulp Syrië – Turkije -1212 is de gemeenschappelijke oproep van de lidorganisaties van het Con-sortium 12-12: Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam België, Plan International Belgium en UNICEF Belgium. Zij verlenen noodhulp aan de door de aardbevingen getroffen Turkse en Syrische bevolking.

Plan International Belgium is lid van het 12-12 Consortium. Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwervingsinspanningen in België coördineren tijdens ernstige crises. Doe een gift