OPROEP COVID 12-12 : BEDANKT VOOR UW GIFTEN

4 augustus 2021 COVID 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

In april 2020 lanceerde het Consortium 12-12 een oproep tot donaties om tegemoet te komen aan de humanitaire urgentie in de kwetsbare Zuidelijke landen geraakt door de Covid-19 pandemie. Desondanks de moeilijke omstandigheden in eigen land, heeft het publiek sterke solidariteit betoond. Dankzij de verzamelde giften kon hulp geboden worden aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen onder andere in Burundi, Gaza en DR Congo.

Onmiddelijk na het losbarsten van de corona-epidemie, lanceerde het Consortium 12-12 een oproep tot donaties onder de naam COVID 12-12. Het doel: de financiering van noodhulp voor de al kwetsbare bevolkingsgroepen in landen getroffen door voedselonzekerheid, extreme armoede, oorlogen of een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg.

In totaal werden 294.208,35 € ingezameld voor dit oproep. Deze giften van particulieren, overheden (steden, gementen en provincies) en anderen, werden uitgekeerd aan de zeven lidorganisaties van het Consortium 12-12: het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België.

Dankzij de giften hebben deze organisaties concrete hulp kunnen bieden. Hun prioriteit was de bewustmaking van lokale gemeenschapen, onder andere door de opleiding van vrijwilligers, het verstrekken van maskers en hygiënekits, de toegang waarborgen tot water en voedsel, alsook de opleiding van kinderen te garanderen. De COVID 12-12 giften hebben ertoe gediend deze activiteiten mede te financieren in Burundi, in Niger, in DR Congo, in Rwanda, in de bezette Palestijnse gebieden, zoals op globaal niveau (voor UNICEF België).

Kevin Igihozo, 11 jaar, volgt lessen via de radio ten gevolge van de sluiting van zijn school
door de Covid-19 pandemie. 2020 © UNICEF/319836

 

 

meer informatie

De acties van de leden, met getuigenissen uit eerste hand, worden beschreven in onze verslagen over de COVID 12-12 oproep, dat in december 2020 werd afgesloten:
Verslag over de hulpverlening na 3 maanden
Verslag over de hulpverlening na 12 maanden

We danken al onze donoren – particulieren, overheden (gemeenten, provincies, enz.) en de privésector – voor hun steun en solidariteit in een moeilijke wereldwijde context.

Om de Covid-19 pendemie verder te bestrijden in de Zuidelijke landen, raadpleeg de websites van onze lidorganisaties.  

 

FOTO © UNICEF/324204