Syrie 12-12

Hulp aan de Syrische vluchtelingen die de burgeroorlog ontvluchten

Startdatum : 8 april 2013 Einddatum : 31 december 2013 Afgesloten

Opgehaald bedrag : 2.712.857 €

E-mailing du Consortium 12-12

De campagne “Levens Redden – Syrië 12-12” werd begin april 2013 gelanceerd om tegemoet te komen aan de zowat 7 miljoen slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië, waarvan 3 miljoen kinderen. Die leven nu nog altijd in verschrikkelijke omstandigheden. In de buurlanden verblijven 1,4 miljoen vluchtelingen in opvangkampen en bij mensen thuis. Ze zijn grotendeels afhankelijk van geboden hulp. Ondanks de medewerking van de media en van bekende mensen, heeft deze campagne niet het verhoopte resultaat gehaald.

Cijfers

  • Maart 2011: begin van het conflict in Syrië.
  • Maart 2013: 6.000 doden en de bloedigste maand sinds het conflict (in 2016 waren er in totaal 250.000 doden).
  • 22 miljoen getroffen inwoners.
  • Meer dan 50% van de bevolking is op de vlucht (in 2016 waren er 8 miljoen zijn inheemse vluchtelingen en vluchtten 4 miljoen mensen naar het buitenland).
  • Meer dan 80% van de Syrische bevolking leeft onder de armoedegrens.

“Levens redden – Syrië 12-12” op het terrein

Met uw gift konden de lidorganisaties  van het Consortium 12-12 de miljoenen vluchtende Syriërs zowel in hun land als in Libanon en Jordanië voorzien van dekens, matrassen, voedsel, medische verzorging en geneesmiddelen. De organisaties zorgden voor een verbeterde hygiëne en de aanvoer van drinkbaar water. Voor de kinderen leverde het Consortium 12-12 specifieke voeding, vaccins en onderwijsprogramma’s.

“Levens redden – Syrië 12-12” in België

Het Belgisch Consortium 12-12 riep 26 april uit tot Nationale Actiedag voor Syrië. Als startpunt om mensen uit te nodigen even stil te staan bij het Syrische drama werd er opgeroepen om samen zoete zwarte thee te drinken, zoals dat in Syrië gebruikelijk is. Thee brengt mensen samen en is een manier om te tonen dat de humanitaire crisis ons niet onberoerd laat. De actie werd bekend gemaakt door bekende Belgen zoals onder andere Geert Hoste, Helmut Lotti, Els Dottermans, Alain Hubert, Adrien Joveneau (RTBF), Thomas Van Hamme (RTL) en Simone Susskind. Hij werd ook verspreid door de 4 grootste Franstalige politieke partijen.

Onder het motto “Syrië kan niet wachten” deed het Consortium 12-12 in oktober 2013 een nieuwe krachtige oproep aan de Belgische bevolking om de slachtoffers in Syrië mild en snel te steunen. 10 bekende gezichten schaarden zich achter de oproep.

RESULTATEN

De campagne “Levens Redden – Syrië 12-12” bracht eind 2014 uiteindelijk slechts 2,71 miljoen euro op, terwijl er volgens het Consortium 12-12 een minimaal budget van 7 miljoen euro nodig was.