Pakistan 12-12

Hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Pakistan

Startdatum : 19 augustus 2010 Einddatum : 31 december 2011 Afgesloten

Opgehaald bedrag : 3.756.000 €

E-mailing du Consortium 12-12

Zware moessonregens in juli en augustus 2010 lagen aan de basis van zeer zware overstromingen in de Pakistaanse provincies Baluchistan, Khyber Paktunkhwa, Sind en Punjab.

De ramp in pakistan

Meer dan 20 miljoen mensen werden door de overstromingen getroffen, waarvan de helft kinderen. Los van de dodentol oversteeg dat het aantal mensen dat getroffen werd door de tsunami in 2004 en de aardbeving in Haïti in januari van 2010. De hulpverlening spitste zich vooral toe op zuiver drinkwater, voedsel, medicijnen en tijdelijke huisvesting.

cijfers

  • 174 miljoen inwoners
  • 20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens
  • De zwaarste natuurramp in de geschiedenis van het land
  • 21 miljoen getroffen
  • 5 miljoen daklozen
  • 400 dodelijke slachtoffers of vermisten
Pakistan 12-12 Carte

“Pakistan 12-12” op het terrein

Op het terrein waren er talrijke dringende noden: er was een gebrek aan drinkbaar water en het afwateringssysteem moest hersteld worden om een uitbraak komt van cholera, difterie en buikloopziektes te vermijden. We moesten ook basisgezondheidszorg en voedselvoorziening leveren.

“Pakistan 12-12” in België

Zodra de oproep gelanceerd was, kwamen overal acties van de grond en schoten bedrijven, media, gemeenten en steden in actie ten voordele van de slachtoffers. We kregen de steun van weervrouwen en –mannen evenals van Franck De Winne en Alain Hubert om de boodschap te verspreiden. In september zette ook Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zijn schouders onder de oproep.

Resultaten

De campagne leverde uiteindelijk op iets meer dan 3,76 miljoen euro op.

Pakistan - Maisons dévastées