Provincies en gemeenten : dank U voor de steun !

20 mei 2020 COVID 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Niet alleen particulieren steunen COVID 12-12. Ook provincies, steden en gemeenten dragen hun steentje bij. Zo deed Provincie West-Vlaanderen onlangs een bijzonder gulle bijdrage van 25.000 euro om de zeven partners van het Consortium levensnoodzakelijke hulp te bieden in ontwikkelingslanden getroffen door het coronavirus.

Dat 25.000 euro een prachtgebaar is, verstaat iedereen. De Provincie West-Vlaanderen kent een lange traditie in het ondersteunen van initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking en besteedt 1 % van haar budget (zo’n 1,5 miljoen euro) aan initiatieven in het Zuiden. Zo ondersteunt ze de bestrijding van de uitbraak van het Covid-19-virus via lokale, nationale en internationale partners. “Protectionistische reflexen verhinderen momenteel een open blik op onze omgeving, onze wereld. Solidariteit met wie we minder goed kennen is in dit tijdsgewricht niet altijd even evident”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune. “Met het Noord-Zuidbeleid steunt de Provincie expliciet al wie meewerkt aan een meer solidaire en inclusieve wereld”.

West-Vlaanderen is niet de enige solidaire schenker. De Stad Leuven heeft jaarlijks een budget van 5.000 euro ter beschikking voor noodhulp en schenkt dit integraal aan 12-12. “Deze crisis vraagt al onze aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Niet enkel hier, maar over de hele wereld. In een wereldwijde crisis moeten we ten volle beseffen dat we geen eiland in de wereld zijn maar wereldwijd verbonden”, aldus Leuvense schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Naast die financiële steun biedt de stad ook logistieke steun aan Leuvenaars die hulpacties ten voordele van COVID 12-12. Zo zal de 32ste editie van het Wereldfeest op zaterdag 6 juni vanwege de coronavirus pandemie een digitale editie met een livestream worden, ten voordele van COVID 12-12.

De gemeenten Hoeilaart en Tervuren wensen ook COVID 12-12 te steunen. “Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare mensen op te vangen, is nu actie nodig”.

Consortium 12-12

Geconfronteerd met de ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, UNICEF België – zich om de COVID-19 pandemie te stoppen en miljoenen kwetsbare mensenlevens te redden.

De zeven leden zijn dagelijks complementair actief met essentiële hulpprogramma’s in meer dan 40 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de promotie van hygiëne, de verdeling van zeep en beschermingsmateriaal, de opleiding en sensibilisering van medisch personeel en gemeenschapsverantwoordelijken, screening op ziektebeelden, psychosociale hulpverlening, voedselbijstand en bijzondere beschermingsacties voor kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking en kinderen.

Help 12-12

Samen kunnen we de slachtoffers van het coronavirus in ontwikkelingslanden helpen. Doe een gift online of via bankoverschrijving op BE19 0000 0000 12-12. Elke minuut telt om levens te redden.