Leden van het Consortium 12-12 helpen slachtoffers van cycloon Idai

20 maart 2019 Andere urgenties

E-mailing du Consortium 12-12

Met de cycloon Idai zijn we waarschijnlijk getuige van de ergste klimatologische ramp op ons zuidelijk halfrond.

Het begon op 9 maart als een tropische depressie en veroorzaakte talrijke overstromingen in Malawi en Mozambique. Na een doortocht over de Indische Oceaan keerde het op 15 maart terug als een verwoestende cycloon. In Mozambique zijn 600.000 mensen getroffen en 920.000 alleen al in Malawi. De ramp heeft ook een deel van het buurland Zimbabwe verwoest, waardoor honderdduizenden mensen in de hele regio ontheemd zijn geraakt.

Verwacht wordt dat de situatie in de komende 48 uur nog verder zal verslechteren. Op 19 maart is het officiële aantal slachtoffers van de cycloon Idai en de overstromingen in de drie landen gestegen tot 474, maar de vrees bestaat dat het aantal slachtoffers de komende dagen aanzienlijk zal toenemen. Mozambique en Malawi hebben al een beroep gedaan op internationale hulp.

De Verenigde Naties schatten dat 2,5 miljoen mensen in de regio noodhulp nodig hebben. Onze lidorganisaties zijn al actief op het terrein:

Caritas International start de verdeling van voedselpakketten en hygiënekits onder 1.500 huishoudens. Lees meer op hun website.

Het Rode Kruis heeft noodhulpgoederen uit  lokale stocks verdeeld en bereid medische hulp, noodopvang, drinkwater, sanitaire en hygiënische voorzieningen aan 80.000 mensen voor. Lees meer op hun website.

Handicap International gaat hulp bieden op het vlak van voeding, drinkwater, hygiëne, noodopvang en bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Lees meer op hun website.

Dokters van de Wereld is in contact met het Ministerie van Gezondheid van Mozambique en evalueert momenteel de behoeften ter plaatse. Lees meer op hun website.

Oxfam biedt noodhulp (drinkwater, voedsel en levensonderhoud) in Malawi en zal ook hulp bieden bij het herstel van landbouw in de regio. Lees meer op hun website.

Plan International is actief in de 3 getroffen landen op het gebied van voedsel, drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen, en bescherming en onderwijs voor kinderen.

Unicef is ook aanwezig in alle 3 landen. Ze gaan zorgen voor veilig drinkwater, voedsel, noodopvang, bescherming en onderwijs voor kinderen. Lees meer op hun website.