Consortium 12-12 leden zeer bezorgd over de verwoesting veroorzaakt door de cycloon Idai

25 maart 2019 Andere urgenties

E-mailing du Consortium 12-12

Tien dagen geleden verwoestte de cycloon Idai Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De precieze omvang van de menselijke tol en de aangerichte schade is nog niet duidelijk, maar het staat wel vast dat het een enorme ramp betreft die naar schatting 2,5 miljoen mensen treft.  Onder hen, vele kinderen. De 7 lidorganisaties van het Consortium 12-12 bieden ter plaatse hulp aan de getroffen bevolking, maar betreuren dat de publieke aandacht zeer beperkt is. Ze doen allen een oproep voor fondsen.

In Mozambique heeft de cycloon Idai al 500 levens geëist en 110.000 mensen zijn ontheemd. De cycloon en de daarop volgende zware regenval heeft geleid tot een binnenzee met een oppervlakte groter dan het Groothertogdom Luxemburg. 2875 km2 staan volledig onder water. In Zimbabwe en Malawi worden momenteel meer dan 300 doden geteld. In de hele regio is de materiële schade enorm en zijn de gewassen vernietigd.

De schade die nu zichtbaar is, is nog maar het topje van de ijsberg en het aantal dodelijke slachtoffers zal nog stijgen naarmate meer gebieden – die nu afgesloten zijn van de buitenwereld – bereikt worden. Ook wordt gevreesd voor de uitbraak van diarree en cholera door het gebrek aan drinkbaar water en vormt een mogelijke malaria-epidemie een ernstige bedreiging voor de bevolking.

Hoewel zich in de regio steeds terugkerende overstromingen voordoen, is er in zuidelijk Afrika nog nooit eerder een klimaatramp van deze omvang geweest.

Onze lidorganisaties ter plaatse verdelen tenten, dekens, drinkwater, voedselpakketten, hygiënekits en onderwijsmateriaal. Zij bieden medische, psychosociale en revalidatiezorg. Zij bieden ook specifieke bescherming aan bijzonder kwetsbare personen zoals kinderen, ouderen, en minder validen.

Uw gift om de slachtoffers te helpen zijn welkom op de rekeningen van onze lidorganisaties met vermelding “Idai”:

  • Caritas International.be: BE88 0000 0000 4141
  • Handicap International: BE80 0000 0000 7777
  • Dokters van de Wereld: BE26 0000 0000 2929
  • Oxfam-Solidariteit: BE37 0000 0000 2828
  • Plan International België: BE86 2900 2855 0050
  • Rode-Kruis Vlaanderen: BE53 0000 0000 5353
  • Unicef België: BE31 0000 0000 5555