Bosbranden in Australië

9 januari 2020 Andere urgenties

E-mailing du Consortium 12-12

Sinds september 2019 wordt Australië geconfronteerd met een uiterst ernstige milieuramp, die de fauna en flora van het land zwaar heeft aangetast en tot nu toe 23 mensenlevens heeft geëist.

Ondanks de omvang van de ramp – met een voornamelijk ecologische dimensie, start Consortium 12-12 geen oproep op. De hulpverleningscapaciteiten van Australië zijn voorlopig bekwaam om de ramp op te vangen.

De missie van het Consortium 12-12 is het opzetten van fondsenwervingscampagnes om te reageren op een humanitaire crisis in een regio die vaak al zeer kwetsbaar is. De beslissing wordt geval per geval genomen, op basis van een evaluatie. “Om de ernst te beoordelen, de mogelijkheden tot tussenkomst door de humanitaire organisaties en de context van een eventuele bijzondere fondsenwervingsoproep, kijken we onder meer naar de omvang van de ramp, zoals het aantal doden, gewonden, daklozen en/of vluchtelingen”, legt Gilles Van Moortel uit, Coördinator van het Consortium 12-12.

“We maken ook een soort radioscopie van de hulpverlening: wat is de capaciteit van de overheidsdiensten en van de lokale hulporganisaties? En hoe snel en effectief kan kwalitatieve humanitaire hulp verleend worden?”, aldus Van Moortel.

Bovendien moet de regering van het getroffen land een officiële oproep tot internationale noodhulp doen en dat heeft de Australische regering tot op heden niet gedaan.

Indien u dat wenst, kunt u het Australische Rode Kruis steunen via het Belgische Rode Kruis:
https://www.rodekruis.be/hulp/bosbranden-australie/