Niger : Kinderen dreigen de verborgen slachtoffers te worden van deze pandemie

5 mei 2020 COVID 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Toen Halima, een tiener uit Diffa, een stad in het Zuidoosten van Niger, aankwam op school stond ze voor een gesloten deur. Ze had geen andere optie dan terug naar huis te keren. “Ik herinner me hoe de tranen over m’n wangen stroomden. Ik was triest omdat ik school fantastisch vind. Op school leer ik van alles. Het is ook de plek waar ik m’n vrienden ontmoet. Het voelde alsof m’n toekomst van me werd afgenomen, alsof m’n droom om dokter te worden in duigen lag.”

© Plan international

 

Eenmaal terug thuis hoorde Halima over het bestaan van het coronavirus dankzij de leider van de gemeenschap en de jongerenclub waarvan ze deel uitmaakt. Deze jongerenclub werd opgericht door Plan International met de bedoeling jongeren te sensibiliseren over hun rechten als kind.

“Kinderen lopen het risico de verborgen slachtoffers van deze pandemie te worden. We vrezen de effecten op hun gezondheid, hun welzijn, hun ontwikkeling en hun toekomstperspectieven, zowel op de korte als de lange termijn. Net daarom blijven we de impact van deze crisis bewaken, opdat we de continuïteit van de zorg, het onderwijs en de sociale dienstverlening kunnen blijven ondersteunen. We proberen ook de negatieve effecten van de pandemie op de bescherming van vrouwen en kinderen te verminderen,” zegt Félicité Tchibindat, vertegenwoordigster van Unicef in Niger.

Op 19 maart registreerde Niger z’n eerste geval van Covid-19 in de hoofdstad Niamey. Sindsdien gingen de cijfers gestaag de hoogte in. Zes van de acht regio’s van het land zijn getroffen. Het stijgend aantal besmettingen met Covid-19 zorgt voor ongerustheid en angst in het land. De overheid van Niger heeft maatregelen genomen die behoorlijk lijken op deze van België: een actieplan voor de zorgsector werd opgesteld, het vrij bewegen van personen werd ingeperkt, publieke en private evenementen werden verboden en scholen en feestzalen gingen op slot.

Bijna 13.000 dorpen werden gesensibiliseerd

De teams van Unicef België en Plan International België voeren een hele reeks van acties uit die gemeenschappen sensibiliseren over het virus. Hiervoor mobiliseren ze stadsomroepers, traditionele dorpshoofden, religieuze leiders en jongeren. Teams van Plan International delen daarnaast ook hygiënische kits uit binnen kwetsbare gemeenschappen en werken in Diffa met 6 lokale radiostations die sensibiliserende boodschappen over de pandemie verspreiden.

Yayé Modi is een van die lokale leiders die binnen z’n wijk in Niamey van deur tot deur
de sensibiliseringscampagne mee uitdraagt / © Unicef/UNI322716

 

In heel het land worden12.728 dorpen, wijken en stammen betrokken in deze campagne van sensibilisatie en sociale mobilisatie, ondersteund door Unicef en onder het leiderschap van traditionele dorpshoofden en religieuze leiders.

De capaciteit van de ziekenhuizen versterken

De teams van Unicef helpen daarnaast in het opzetten van procedures die nodig zijn om gevallen van Covid-19 op te sporen, zieken te verzorgen, contacten te tracen, waarschuwingssystemen op te zetten, een bevoorradingsplan op te stellen (waaronder ook medicijnen, materiaal en verbruiksgoederen vallen), beschermingsmateriaal voor de mensen die werken in de eerstelijnszorg te voorzien, net als materiaal nodig voor de preventie en controle.

Tijdelijke structuren zoals een triagecentrum worden opgetrokken waardoor de  capaciteit van de ziekenhuizen om zieken besmet met het virus te behandelen, vergroot. Deze krijgen ook het nodige medische materieel, waaronder zuurstofconcentrators. Het zorgpersoneel kreeg eveneens een opleiding in de procedures voor triage en behandeling, en werd uitgerust met individueel beschermingsmateriaal.

© Unicef/UNI322639

© Unicef/UNI319242

De teams van Unicef helpen ook mee in het regelmatig desinfecteren van gezondheidscentra, plaatsen waar patiënten geïsoleerd en behandeld worden en publieke infrastructuur waar een hoog besmettingsrisico bestaat. Daarnaast ondersteunen ze het correct naleven van de maatregelen die dienen om overledenen aan Covid-19 op een veilige, maar toch menswaardige manier te begraven. Water en sanitair werd voorzien in de tijdelijk opgezette voorzieningen, waardoor de triage- en isolatiecapaciteit alsook de algemene capaciteit van de gezondheidszorg in Niger werd versterkt.

Elke gift telt

COVID 12-12 is de gemeenschappelijke oproep van de lidorganisaties van Consortium 12-12: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België. Zij bieden steun in 5 prioritaire sectoren: gezondheid, water en hygiëne, voedsel en levensonderhoud, de bescherming van kinderen en educatie.

Samen helpen we de slachtoffers van het coronavirus in ontwikkelingslanden. Doe een gift op BE19 0000 0000 12-12. Elke minuut telt om levens te redden.