COVID-19 IN INDIA : NOODTOESTAND

30 april 2021 News

E-mailing du Consortium 12-12

Op enkele dagen tijd werd India het nieuw epicentrum van de coronapandemie. Er worden dagelijks meer dan 300.000 besmettingen en bijna 3.000 sterfgevallen gemeld. De crematoria zijn overspoeld, in ziekenhuizen ontbreekt het aan medische zuurstof en materiaal, zoals essentiële geneesmiddelen. Meerdere lidorganisaties van het Consortium 12-12 mobiliseren zich, verschaffen noodhulp ter plaatse en lanceren een oproep tot donatie.

CARITAS INTERNATIONAL

Ondanks nieuwe overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen (lock down, sociale afstand), stellen de medewerkers van Caritas India alles in het werk om de meest kwetsbaren verder hulp te verlenen. Vrijwilligers en medewerkers van Caritas krijgen beschermingsmateriaal om op het veld actief te kunnen blijven. Daarnaast voorziet Caritas International de oprichting van 200 COVID-informatie centra en 60 isolatie en quarantaine centra om preventieve en hygiënische maatregelen tegen COVID-19 bij de bevolking te bevorderen.
Meer info
Steun Caritas International

OXFAM-BELGIË

Oxfam India overlegt met verschillende deelstaten om aan de meest dringende behoeften tegemoet te komen en het naleven van preventiemaatregelen te steunen. Oxfam levert maskers, handschoenen, zeep en ontsmettingsmiddel aan zowel ziekenhuispersoneel als de bevolking. Daarnaast worden ook warme maaltijden en droge voeding verdeelt aan de meest getroffene door COVID-19. Ten opzichte van de zorgwekkende stijging in sterfgevallen, pleit Oxfam verder voor een gelijkwaardige distributie en toegang tot vaccins.
Meer info
Steun Oxfam-België

PLAN INTERNATIONAL

De armste gemeenschappen zijn bijzonder kwetsbaar. Daarom heeft Plan International in India zijn hulpprogramma’s uitgebreid naar 48.000 families. Doelwit: hun levensomstandigheden waarborgen en aan de eerste voedingsbehoeften voldoen. De hulporganisatie heeft ook haar steun naar 20.000 kinderen versterkt zodat ze verder naar school kunnen gaan.
Steun Plan International

UNICEF BELGIË

Sinds het begin van de pandemie werkt UNICEF, samen met zijn partners in India, om de spreiding van het virus te voorkomen door middel van een bewustmakingscampagne rond preventieve en hygiënische maatregelen bij de bevolking. Miljoenen mensen ontvingen reeds water en hygiëne kits. In antwoord op een tekort aan levensreddend materiaal in ziekenhuizen verdeelt UNICEF zowel zuurstofapparatuur als hygiënische producten en beschermingsmateriaal aan medisch personeel. UNICEF verzorgt ook COVID-19 vaccins in India en taalrijke andere landen in het kader van het COVAX-initiatief.
Meer info
Steun UNICEF

 

 

Wilt U de slachtoffers van COVID-19 in India helpen? U kunt direct een van onze lidorganisaties steunen.

 

 

FOTO © Caritas India