Giften aan 12-12 na 1 augustus zijn niet meer fiscaal aftrekbaar

19 oktober 2023 News

E-mailing du Consortium 12-12

De oproep van Consortium 12-12 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije werd afgesloten op 31 juli 2023. Dit betekent dat giften die na deze datum op de rekeningnummers BE19 0000 0000 1212 (of BE17 0000 0000 2121) werden gestort niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dit komt omdat giften aan 12-12 enkel tijdens specifieke oproeptijden fiscaal aftrekbaar zijn.

De bedragen die wij buiten oproeptijd ontvangen worden verdeeld onder onze lidorganisaties. Zij gebruiken deze voor humanitaire doeleinden, daar waar zij het zelf meest nodig achten op dat moment.

Intussen zijn er andere humanitaire crisissen in met name Oekraïne, Marokko, Libië, Afghanistan en meer recent in Gaza/Israël. Consortium 12-12 heeft hiervoor geen oproepen gelanceerd.  Als u specifiek de humanitaire noden in deze gebieden wenst te steunen, verwijzen wij u door naar de websites en sociale media van onze leden:

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen.