COVID-19: de NGO’s bereiden zich voor

23 maart 2020 COVID 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Consortium 12-12 volgt de ontwikkeling van de coronapandemie internationaal op de voet. De lidorganisaties – waarvan sommige ook in België actief zijn – bereiden zich voor op de impact van deze gezondheidscrisis in de meest kwetsbare landen van Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Zo hebben de leden van het Caritas-netwerk preventieve maatregelen en controlemaatregelen genomen om de uitrol van hun programma’s voor noodhulp, ontwikkeling en sensibilisering van de bevolking te verzekeren en de verspreiding van het virus tegen te gaan door inachtneming van de gezondheidsregels. Dat is bijvoorbeeld het geval in Libanon, Zimbabwe en Venezuela.

In de betrokken gebieden zorgen de teams van Plan International België voor meer sensibilisering in de scholen en besteden ze extra aandacht aan het thema hygiëne. Ook investeren ze in infrastructuur om de handen te wassen. Tegelijkertijd stellen zij, net als de andere organisaties, alles in het werk om de gemeenschappen en het personeel te beschermen.

Dokters van de Wereld legt ook de nadruk op een algemene sensibilisering, vooral bij rondtrekkende bevolkingsgroepen (o.a. in Niger) en bij kinderen en jongeren die op straat leven (in Benin, Burkina Faso, DR Congo). Er zijn handwasstations geplaatst in opvang- en gezondheidscentra; er zijn al ruimtes vrijgemaakt om patiënten in isolatie te plaatsen en de levering van beschermingsmiddelen (maskers en handschoenen) is georganiseerd. In sommige landen wordt mentale steun geboden om stress en angst te verminderen en de paniek de baas te kunnen.

In heel wat landen verstevigt het Rode Kruis zijn werking: gezondheidscontroles bij de grenzen, preventie bij de bevolking en aankoop van extra materiaal uit voorzorg.

Tot slot werkt Oxfam Solidariteit ook aan de verwezenlijking van levensnoodzakelijke hygiëneregels door middel van projecten die draaien om water, hygiëne en zuivering (de WASH-programma’s).

Het epicentrum van de Covid-19-pandemie ligt nu in België en de omringende landen. Maar de ontwikkeling van het virus op andere continenten, waar sommige landen en bevolkingsgroepen al zeer kwetsbaar zijn op het vlak van hygiëne, voedsel, steun en veiligheid, heeft ook onze volle aandacht.

Volg onze lidorganisaties op hun social media en websites voor meer informatie over hun specifieke acties tegen Covid-19 in België en in het buitenland.