COVID-19 : de humanitaire impact

1 april 2020 COVID 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Terwijl de Belgische bevolking in een lockdown zit en de hulpdiensten alle zeilen moeten bijzetten om COVID-19-slachtoffers te helpen, breidt de pandemie zich wereldwijd uit. Terwijl sommige van onze lidorganisaties hun werk voor de meest kwetsbare mensen in België onvermoeibaar voortzetten, bereidt Consortium 12-12 zich voor op de evolutie van de humanitaire situatie in kwetsbare landen.

Welke impact heeft de coronapandemie op de meest kwetsbare landen?

De bevolking, die in precaire omstandigheden leeft met zeer beperkte gezondheidszorgvoorzieningen, zal het hardst getroffen worden. Bovendien zijn er hevige conflicten gaande in landen zoals Burkina Faso, Jemen en Syrië. Heel wat landen hebben al te lijden onder voedseltekorten en een groot deel van de bevolking overleeft dankzij hulp, in het bijzonder vluchtelingen en ontheemden.

COVID-19 zal zwaar doorwegen op de reeds verzwakte nationale gezondheidszorgsystemen: gebrekkige sanitaire voorzieningen, onvoldoende beademingstoestellen en maskers, enz. Social distancing is buitengewoon moeilijk door te voeren in landen waar een groot deel van de bevolking voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de inkomsten van de dag. Sinds het begin van de pandemie is de prijs van basisproducten twee of zelfs drie keer zo hoog geworden door de sluiting van de grenzen en de beperkingen op de handel.

Hoe ontwikkelt de coronapandemie zich op het Afrikaanse continent?

Op 31 maart waren er in 48 van de 54 Afrikaanse landen in totaal 4781 bevestigde gevallen en 152 doden. Dit in verhouding lage aantal getroffen personen weerspiegelt de werkelijke verspreiding van het coronavirus echter niet, aangezien er in veel landen slechts een zeer beperkte toegang tot testkits is. Wat wél vaststaat is dat de gevolgen van de pandemie voor reeds verzwakte landen dramatisch kunnen zijn. Alleen al voor de Congolese hoofdstad Kinshasa (geschat inwonertal: 12 miljoen), verwachten sommige experts tot 75.000 doden.

Kan Consortium 12-12 een inzamelactie lanceren voor België?

Helaas niet. Onze opdracht is om humanitaire hulp te ondersteunen in landen die al heel kwetsbaar zijn. Toch schieten onze lidorganisaties al sinds het begin van de crisis de meest kwetsbare mensen in België te hulp, zoals daklozen en mensen die volledig zijn afgesloten van het zorgsysteem. Medische triagecentra zijn opgericht om de druk op de spoedafdelingen van onze ziekenhuizen te verlichten. Bovendien ontstaan er, bovenop de acties van de overheid, solidariteitsacties in ons land om bijvoorbeeld zorgpersoneel te ondersteunen.

Wat doet Consortium 12-12 voor de situatie in kwetsbare landen?

De situatie kan rampzalig worden in landen of regio’s die al verzwakt zijn door conflicten, volksverhuizingen, een gebrekkige gezondheidszorg of extreme armoede. Daarom volgt Consortium 12-12 de humanitaire situatie op de voet, zowel wat betreft de noden van de bevolking als de interventiecapaciteit. Op het terrein versterken onze leden hun acties om te voorkomen dat eerstelijnszorgverleners besmet raken met het coronavirus, om toegang tot gezondheidszorg en water te verzekeren, en ook om de meest kwetsbare personen bescherming te bieden via onder meer noodvoedselhulp. Uiteraard met de bedoeling de impact van de pandemie te beperken.

Voor meer informatie over de actie van de leden tegen Covid-19 in België en in het buitenland: