Welke concrete hulp bieden onze lidorganisaties?

3 maart 2022 News

E-mailing du Consortium 12-12

Naar aanleiding van de conflictsituatie in Oekraïne, de humanitaire noden en de grote vluchtelingenstromen naar de buurlanden, besluiten de zeven grootste humanitaire organisaties van ons land om de handen in elkaar te slaan en hulp te bieden aan de getroffen families en burgers.  In een crisis is het belangrijk om samen sterk te staan als gemeenschap maar ook als humanitaire sector. Lees hieronder de verschillende activiteiten per organisatie die worden opgezet voor de getroffen burgers, families en kinderen in Oekraïne en zijn buurlanden.

CARITAS INTERNATIONAL steunt de lokale Caritas van Oekraïne en buurlanden. In Oekraïne, waar ze al 8 jaar lang in het Oosten zeer actief is, heeft de organisatie haar actie over alle getroffen zones verspreid. De mobiele teams delen vooral voedsel, drinkwater, medicijnen en hygiënekits uit. Ze verdelen ook ”verwarmingsbaksteentjes” en ander materiaal om de mensen tegen de kou te beschermen. Transport van de meest kwetsbare personen naar veiligere zones is georganiseerd. In buurlanden doet Caritas aan noodopvang van vluchtelingen via de distributie van voedsel, beschuttingsmateriaal, hygiënekits en psychologische begeleiding.

DOKTERS VAN DE WERELD werkt vanuit twee kantoren in de Donbas in Sjevjerondonetsk ( Oblast Loegansk) en in Bachmoet (Oblast Donetsk). Van daaruit reizen de DvdW mobiele teams naar de regio die het dichtst bij de voormalige grensgebieden ligt om een twintigtal gezondheidscentra te ondersteunen die tekort hebben aan alle nodige middelen (stromend water, elektriciteit, personeel, materiaal, geneesmiddelen, enz.). Afhankelijk van de nieuwe frontlinies zullen de medische teams dringende medische hulp verlenen in de vorm van eerstelijnszorg en psychologische hulp rechtstreeks aan de burgers die door de oorlog gewond, ontheemd of getraumatiseerd zijn geraakt.

HANDICAP INTERNATIONAL heeft een team naar de regio gestuurd. Het team evalueert in eerste instantie de noden om hulp te verlenen aan de gewonden, mensen met een handicap, zieke en kwetsbare mensen in de vorm van postoperatieve zorgen, de verdeling van paramedisch materiaal, psychosociale ondersteuning en door in eventueel andere behoeften van kwetsbare personen te voorzien.

OXFAM-BELGIË : Oxfam werkt momenteel niet in Oekraïne zelf, maar we evalueren actief welke steun we kunnen bieden aan organisaties in de buurlanden die al bijdragen aan de humanitaire respons..

PLAN INTERNATIONAL is zelf niet actief in Oekraïne maar neemt de leiding in een organisatie brede en gecoördineerde respons op de crisis via partners in Oekraïne, Polen, Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slowakije. Het huminataire respons team is aanwezig in de buurlanden en staat partners bij met expertise. Afhankelijk van directe noden organiseert Plan de ondersteuning met de focus op noodhulp, kinderbescherming, psychosociale en mentale assistentie, directe financiële ondersteuning van families, verdeling van tegoedbonnen en noodonderwijs. Dit met bijzondere aandacht voor de bescherming en ondersteuning van kinderen, meisjes en jonge vrouwen.

RODE-KRUIS: Rode Kruis-Vlaanderen deelt de grote bezorgdheid van het Internationale Rode Kruis over de situatie in Oekraïne en het ruimere conflictgebied. De Rode Kruisbeweging is volledig gemobiliseerd in reactie op de noodsituatie om de burgerbevolking te steunen en te beschermen. Ook Rode Kruis-Vlaanderen is gestart met acties: hierbij werd een rekening geopend voor mensen die geld willen storten voor de slachtoffers, maakt de organisatie € 250.000 vrij voor hulp en wordt de dienst ‘Restoring Family Links’ ingezet voor familieleden in Oekraïne. Er is dagelijks contact met de Rode Kruis verenigingen in het conflictgebied waarbij de noden continu geanalyseerd worden. Er ligt bijvoorbeeld nu een vraag om lege bloedzakken naar het conflictgebied te sturen. De organisatie roept ook alle partijen die bij het conflict betrokken zijn op, om het internationale humanitaire recht te respecteren.

UNICEF werkt vanuit vijf lokale kantoren in Oekraïne. Op dit moment zetten de teams ter plaatse zich in om drinkwater te voorzien voor de kinderen die zich in de conflictgebieden bevinden en om zo dicht mogelijk bij de “contactlijn” medische noodvoorraden en hygiënepaketten te leveren. UNICEF werkt hierbij samen met de gemeenten zodat er onmiddellijke ondersteuning is voor kinderen en gezinnen die mogelijk hun huis moeten verlaten. De noodfinanciering zal worden ingezet voor onder meer gezondheid en psychosociale hulp, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, onderwijs en financiële bijstand.