De acties van Plan International voor Oekraïne

15 maart 2022 Oekraïne 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Sinds 24 februari 2022 nemen de humanitaire noden in Oekraïne, de buurlanden en ver daarbuiten catastrofale proporties aan. Oekraïense steden worden verwoest en het menselijke leed is niet te overzien. Ondertussen ontvluchtten reeds drie miljoenen mensen het land, de meesten onder hen vrouwen en kinderen. Plan International - lid van Consortium 1212 - is actief in de buurlanden om deze vluchtelingen te ondersteunen en de specifieke kwetsbarheden van jonge vrouwen, kinderen en meisjes aan te pakken.

Plan International bouwde de afgelopen decennia een grote expertise op in crisissituaties over de hele wereld. Deze expertise wordt ook tijdens deze crisis ingezet om basisbehoeften te voorzien en kinderen, onder wie specifiek meisjes, te beschermen. Om dit zo optimaal mogelijk te doen met een snelle opstart en kennis van de lokale context, werkt de organisatie samen met lokale partnerorganisaties in Polen, Moldavië en Roemenië.

Momenteel zijn het vooral vrouwen en kinderen die het land ontvluchten. De expertise van Plan International in andere crisissituaties toont aan dat het telkens net jonge vrouwen, kinderen en in het bijzonder meisjes zijn die het hardst getroffen worden. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en geweld, er wordt vaak weinig rekening gehouden met specifieke (hygiënische) behoeften, keren vaak niet terug naar school na een crisis en vervallen in een situatie van armoede en uitbuiting.  Plan International zet zich in voor de bescherming van alle Oekraïense kinderen maar gebruikt haar specifieke genderexpertise om te voldoen aan de specifieke noden en uitdagingen voor meisjes en jonge vrouwen.

De prioriteiten

Sinds de start van het conflict stuurde Plan International teams naar de grensgebieden van Oekraïne met Polen, Moldavië en Roemenië. Na een eerste analyse van de noden alsook het bepalen van partnerschappen liggen de concrete prioriteiten op het terrein bij een goede opvang van vluchtelingen, de bescherming van kinderen, in het bijzonder meisjes, tegen geweld en mishandeling en het voorzien van psychosociale hulp voor kinderen en hun ouders. Op termijn zal Plan International ervoor zorgen dat kinderen in deze crisissituatie naar school kunnen blijven gaan.

Hiervoor stuurt Plan International vanuit verschillende internationale bureaus experten en medewerkers naar het terrein om hun lokale partners te ondersteunen. Voor Plan International België zijn hun medewerkers, onder wie onze Programma Coördinator en Coördinator Noodhulp, reeds aanwezig in respectievelijk Polen en Moldavië. Verder zorgt de organisatie ook voor technische en financiële ondersteuning.

Polen

Het merendeel van de vluchtelingen, zo’n 60%, komt aan in Polen. Het land heeft met 1.7 miljoen mensen nu al evenveel vluchtelingen opgevangen als het bevolkingsaantal van hun grootste stad, Warschau. Momenteel worden veel van deze ‘opvangzones’ nog steeds georganiseerd met en door Poolse vrijwilligers. De vraag blijft hoelang zij dit zullen blijven volhouden.  Plan International helpt en ondersteunt deze opvangzones met de uitbouw van een duurzame structuur.

Plan International neemt het voortouw op het gebied van bescherming, met een focus op de bescherming van niet-begeleide minderjarigen en adolescente meisjes. Deze jongeren lopen extra risico op seksueel geweld, uitbuiting en kinderarbeid.  Naast psychosociale eerste hulp, creeërt de organisatie een ‘Safe Space’ waarin kinderen in zo normaal mogelijke omstandigheden hun trauma kunnen verwerken, bijgestaan door psychologen en sociaal werkers.

Onder de aanwezige internationale en lokale hulpverleningsorganisaties in de regio, neemt Plan International, dankzij haar jarenlange expertise, een leidende rol op om elke hulpverlener te laten werken in lijn met de standaarden voor de bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting en misbruik.

Roemenië

In Roemenië komt de opvang en coördinatie van vluchtelingen moeilijk op gang. Plan International is er nog maar net actief maar stelt er alles in het werk om dit vlot te laten verlopen. Er wordt momenteel, in overleg met het Ministerie van Onderwijs, een plan opgemaakt over de integratie van vluchtelingen in het onderwijssysteem. Plan International voorziet er onder andere trainingen om deze integratie te vergemakkelijken.

Verder voert de organisatie intensieve gesprekken met lokale organisaties rond de organisatie van opvang en de bescherming van kinderen. Op termijn zal Plan International de opvang faciliteren alsook de toegang tot sociale voorzieningen verzorgen voor moeders en niet-begeleide kinderen.

Moldavië

In Moldavië kwamen reeds meer dan 300.000 vluchtelingen aan. Een enorme druk op een klein land met slechts 2.5 miljoen inwoners. De grootste nood is momenteel de identificatie en opvolging van niet-begeleide kinderen. Douane, politie en ander administratief personeel is niet voldoende getraind om deze kinderen te identificeren noch (psychologisch) te ondersteunen. Plan International zet momenteel alles in het werk om deze problemen mee op te lossen. In een later stadium zal er ook hier gekeken worden naar de toegang tot onderwijs.

ELKE GIFT TELT

OEKRAINE 12-12 is een gezamenlijke oproep van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties waaronder Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis – Vlaanderen, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. Zij bieden hulp aan de slachtoffers van het geweld in Oekraine ter plaatse en in de buurlanden.

Help de slachtoffers van het geweld via een online storting of via een overschrijving op het nummer BE19 0000 0000 12-12

Gerelateerd nieuws