OEKRAÏNE 12-12: NA 5 DAGEN AL 3,3 MILJOEN EURO

8 maart 2022 News

E-mailing du Consortium 12-12

Brussel, 8 maart 2022 - Geconfronteerd met de humanitaire ramp in Oekraïne, lanceerde Consortium 12-12 op 2 maart de oproep #Oekraine1212. Vandaag staat er 3,3 miljoen euro op de rekening van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties. Onder meer dankzij de massale steun van mediapartners kan de oproep op heel wat solidariteit van de Belgische bevolking rekenen. Gezien de evolutie van de situatie moet die solidariteit aanhouden, roept Consortium 12-12 op.

De lidorganisaties van Consortium 12-12 bedanken uiteraard alle mensen die al met een donatie op de oproep hebben gereageerd. Gilles Van Moortel, coördinator Consortium 12-12: Fantastisch om te zien! Het Consortium 12-12 en zijn zeven leden danken het publiek, de media en bedrijven hartelijk voor hun reactievermogen en uitzonderlijke steun. We zijn getuige van een enorme algemene blijk van solidariteit van de Belgische bevolking met de slachtoffers van de crisis in Oekraïne. “

Ondertussen nemen de noden voortdurend toe. Het aantal vluchtelingen en intern verplaatste personen is de voorbije dagen enorm gestegen. Volgens de VN hebben meer dan 1,7 miljoen mensen het geweld ondertussen ontvlucht naar de buurlanden. Op deze Internationale Vrouwendag herinnert de realiteit ons eraan dat de overgrote meerderheid van deze mensen vrouwen en kinderen zijn. Meer dan de helft van de vluchtelingen kwam in Polen terecht. In Oekraïne zélf is de materiele schade enorm, heel wat belangrijke infrastructuur werd vernietigd. Het aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking blijft stijgen. Er is een tekort aan essentiële basisvoorzieningen.

Consortium 12-12 roept dan ook iedereen, het grote publiek, de bedrijven, de overheden, organisaties en verenigingen op om te blijven mobiliseren door een gift over te maken, of acties op te zetten om giften in te zamelen. “Giften maken een verschil. Die fondsen gaan namelijk naar gereputeerde organisaties die – samen met hun partners – jarenlange expertise in humanitaire noodhulp hebben. Ze weten hoe de noden – watervoorziening, voedsel, beschutting, water, hygiëne, onderwijs en psychosociale traumabehandeling – in de huidige uitzonderlijke omstandigheden te aan te pakken”, aldus Gilles Van Moortel.

De donaties stellen de leden van 12-12 in staat zowel in het land als aan de grenzen te reageren op de uitdagingen van de Oekraïners. We staan voor een ongekende situatie die wellicht nog langere tijd zal aanhouden en waarvoor de VN spreekt over een risico van 10 miljoen vluchtelingen.

Ondanks de grote onveiligheid en complexiteit terplekke zetten de leden van het Consortium 12-12 alles in het werk om hulp te bieden in het land en aan de grenzen op het vlak van gezondheidszorg, bescherming, voeding, water, hygiëne en psychosociale traumabehandeling.

Een meer gedetailleerd overzicht van hun acties staat op www.1212.be

Het Consortium 12-12 verenigt verschillende humanitaire organisaties om fondsen te werven in België tijdens ernstige humanitaire crises. Deze organisaties zijn Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Belgium, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen/ Croix-rouge de Belgique en UNICEF België.

Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be

Perscontact – Consortium 12-12 vzw

Philippe Henon – Nederlandstalig woordvoerder

32-477/555.023 – 02/233.37.72

press@1212.be

Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties

Liefdadigheidsstraat 43-B, 1210 Brussel – T.: +32 2 223 34 39