Alliance Urgences : zes organisaties, één crisis, één gift

11 februari 2020 News

E-mailing du Consortium 12-12

Naar het voorbeeld van het Consortium 12-12 in België lanceren 6 Franse ngo’s een collectieve inzamelactie bij grote humanitaire rampen: Alliance Urgences. Hun slogan: “6 ngo’s, één klik, één gift.”

Alliance Urgences is eind januari 2020 opgericht door zes humanitaire organisaties: Action Contre la Faim, CARE France, Solidarités International, Handicap International, Médecins du Monde en Plan International. Deze laatste drie zijn ook lid van het Consortium 12-12.

De oprichting van Alliance Urgences bewijst nog maar eens hoe groot de toegevoegde waarde is van de gemeenschappelijke initiatieven van verschillende humanitaire organisaties voor één crisis. De gemeenschappelijke oproepen helpen om de verschillende campagnes van de lidorganisaties te financieren in het geval van een crisis, zoals eerstehulpverlening, gezondheid, onderdak, toegang tot drinkwater en ook onderwijs. De organisaties dragen samen de kosten die verbonden zijn aan een inzamelactie bij het grote publiek, zodat zij in totaal minder kosten maken.

Alliance Urgences legt uit: “In de eerste uren van een humanitaire ramp zijn er heel veel inzamelacties en is er een grote vrijgevigheid, die onmisbaar is voor de werking van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties). Maar om aan de behoeften van de slachtoffers tegemoet te komen en zo snel mogelijk op de situatie te kunnen inspelen, was het hoog tijd om als één geheel te kunnen spreken.

De eerste oproep van Alliance Urgences gaat over de situatie van de 900.000 naar Bangladesh uitgeweken Rohingya’s, die in zeer moeilijke omstandigheden in vluchtelingenkampen moeten overleven.

De werking van Alliance Urgences is ongeveer gelijk aan die van het Consortium 12-12, waarbij de ingezamelde bedragen worden verdeeld over de verschillende leden die op het terrein werkzaam zijn. Andere buurlanden van België hebben ook al gelijkaardige modellen, onder meer Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland.