AARDBEVINGEN IN TURKIJE & SYRIË : NGO’s zijn ingeschakeld

8 februari 2023 News

E-mailing du Consortium 12-12

Brussel, 8/02/2023 - De aardbevingen die het zuidoosten van Turkije en Noord Syrië troffen, hebben tot nu toe al minstens 11.000 doden veroorzaakt en honderden duizenden mensen hebben dringend noodhulp nodig. De lidorganisaties van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties mobiliseren zich om hulp te bieden aan de bevolking. Zij stellen de behoeften ter plaatse vast en roepen op tot donaties.

Caritas International België maakte 50.000 euro vrij om de eerste noodhulpinspanningen te ondersteunen die haar lokale partners in Turkije en Syrië organiseren. Teams van Caritas Anatolië brengen dakloze overlevenden samen in veilige ruimtes. Ze zorgen voor warme maaltijden en verdelen kleren. De werknemers en vrijwilligers van Caritas Syrië regelen noodopvang en reddingsoperaties in de streek van Aleppo, Lattakkia, Tartous en Hama.

 Handicap International heeft zijn teams ingezet om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. De teams van Handicap International zullen revalidatiediensten verlenen aan de slachtoffers, zodat ze zo snel mogelijk opnieuw mobiel zijn en zodat langdurige gevolgen kunnen worden voorkomen. De organisatie biedt ook psychologische hulp en bezorgt de juiste mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken.

Dokters van de Wereld stuurt een evaluatieteam aan dat de humanitaire noden in het gebied rond Antakya in kaart brengt. Vanaf 8 februari versterkt een zoek- en reddingsteam met experts en honden de lokale teams in hun zoektocht naar slachtoffers die zich onder het puin bevinden. Daarnaast verlenen teams met o.a  psychologen en  maatschappelijk werkers  mentale hulp aan de slachtoffers van de ramp in de regio Antoquia. De organisatie plant tenslotte de distributie van kits (overleving, voedsel) en geneesmiddelen, hoewel de levering erg complex is omwille van de vernielde infrastructuur en slechte weersomstandigheden.

In Syrië helpt Oxfam in Aleppo, met onderdak en WASH-behoeften. Afhankelijk van lopende behoeftenanalyses zal de respons mogelijk de vorm aannemen van distributie van non-food en hygiënekits, contant geld, kleding en dekens. In Turkije werkt Oxfam samen met instellingen om informatie te verstrekken en toezicht te houden op zoek- en reddingsacties, alsmede op de verlening van humanitaire bijstand op het gebied van risico- en rampenbestrijding, onderdak en WASH.

Plan International werkt samen met haar partnerorganisaties in de getroffen zones in Syrië om enerzijds materiaal voor eerste hulp te verspreiden, voornamelijk dekens, hygiënisch materiaal en menstruatieproducten, en anderzijds om veilige plekken te voorzien om pedagogische en psychosociale steun te bieden aan kinderen.

Het Belgische Rode Kruis steunt haar collega’s van de Turkse Rode Halve Maan en de Syrische Rode Halve Maan, die onmiddellijk na de aardbeving in actie gekomen zijn om dringende humanitaire hulp te bieden aan de getroffen gemeenschappen. In Turkije, zijn Rode Halve Maan-teams uitgezonden naar tien getroffen provincies om voedsel en essentiële artikelen te verdelen, waaronder tenten en dekens om gewonden en geëvacueerden te ondersteunen. Deze teams verlenen ook psychologische steun, delen warme maaltijden uit en sturen hun nationale voorraad bloed en plasma naar de getroffen gebieden. In Syrië ondersteunt de Syrische Rode Halve Maan zoek- en reddingsoperaties, verleent eerste hulp, voert medische spoedevacuaties uit en vervoert gewonden naar ziekenhuizen.

In Syrië brengen teams van UNICEF de situatie in kaart en verlenen we humanitaire hulp aan de getroffen kinderen en gezinnen. Hierbij richten we ons op 4 actiedomeinen: water, kinderbescherming, voeding en onderwijs. Op een later moment zal UNICEF “Child Friendly Spaces” opzetten, als dit nodig blijkt te zijn. We zullen dan ook psychosociale ondersteuning bieden aan kinderen gezien de grote impact van de ramp. Op dit moment is UNICEF in Turkije in overleg met de overheid en de Turkse autoriteiten over de hulp die nodig zal zijn. UNICEF staat paraat om ook in Turkije hulp te bieden.

Om de acties van de humanitaire organisaties te ondersteunen :  giften zijn welkom via bankrekening of online

  • Oxfam België : BE37 0000 0000 2828 (vermelding van 9247 Turkije) + via oxfambelgie.be
  • UNICEF België : BE31 0000 0000 5555 + via unicef.be