2020 : back to the future

9 januari 2020 News

E-mailing du Consortium 12-12

Voor het Consortium 12-12 valt het begin van het nieuwe jaar samen met twee herdenkingen: 15 jaar geleden werd Zuidoost-Azië hard getroffen door een tsunami, en 10 jaar geleden richtte een aardbeving grote schade aan in Haïti. Twee humanitaire crisissen waarvoor het Consortium en het publiek in België destijds alle zeilen bijzetten. Ter gelegenheid van deze dubbele gedenkdag stellen we de vraag: is uw gift nog steeds nuttig?

Flashback

Op 26 december 2004 werden 13 landen in Azië en Afrika rond de Indische Oceaan geraakt door een tsunami. Indonesië, Sri Lanka, India, Thailand en de Malediven werden het zwaarst getroffen. Naar schatting 230.000 mensen lieten het leven. Miljoenen anderen waren weken- en soms maandenlang aangewezen op hulpinstanties.

Aan de andere kant van de wereld, op 12 januari 2010, werd Haïti door een aardbeving getroffen.   Meer dan 200.000 mensen kwamen om, 300.000 raakten gewond en twee miljoen mensen hadden geen toegang tot basisvoorzieningen. De aardbeving veranderde Port-au-Prince en omstreken letterlijk in een puinhoop.

De omvang van beide rampen was zo immens dat het Consortium 12-12 twee grote inzamelacties  lanceerde (Tsunami 12-12 en Haïti Lavi 12-12). In beide gevallen was de steun van het Belgische publiek, de overheden, media en bedrijven enorm: er werd respectievelijk € 55 miljoen en ruim € 25 miljoen ingezameld voor de slachtoffers van de tsunami en de aardbeving.

Dankzij uw steun

De organisaties van het Consortium, die in de getroffen gebieden meestal al actief waren, boden meteen hulp aan de slachtoffers en zorgden voor medische hulpverlening, opvang, drinkwater en voedsel. Daarna lag de nadruk op de wederopbouw van scholen, ziekenhuizen en woningen, sociaal-economisch herstel en een beter toegankelijke gezondheidszorg voor de volledige Haïtiaanse bevolking.

De situatie vandaag

Jaren na deze verschrikkelijke rampen zijn de contrasten ter plekke groot.

In Indonesië werden er tienduizenden woningen en openbare gebouwen heropgebouwd, maar de herinnering aan de talloze slachtoffers blijft levend. En er is altijd een risico op een nieuwe natuurramp in de regio. In september 2018 werd het eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami.

Haïti is een van de armste landen ter wereld en kampt met de gevolgen van politieke instabiliteit en natuurrampen.

Daarom blijven de ledenorganisaties van het Consortium 12-12 steun bieden aan de lokale bevolking van Indonesië en Haïti, maar zijn ze ook actief in andere landen zoals Democratische Republiek Congo en Syrië.

Uw gift is dus meer dan welkom bij een volgende noodoproep.

Alvast bedankt voor uw steun.

Het team van het Consortium 12-12

 

Het Consortium 12-12 doet beroep op giften in geval van een ernstige ramp of een humanitaire crisis. U heeft alleen recht op een fiscaal attest voor giften van minimaal € 40,00 en alleen wanneer deze giften gestort worden op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212, in het kader van een noodoproep.