Zes maanden noodhulp in Sulawesi

10 april 2019 Indonesië 12-12

E-mailing du Consortium 12-12

Op 28 september 2018 werd het noorden van het eiland Sulawesi in Indonesië getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. De balans was zwaar en internationale noodhulp was nodig. Om de slachtoffers te helpen kwamen de lidorganisaties van het Consortium 12-12 meteen in actie. Dit is een rapport van de noodhulp die ze geleverd hebben 6 maanden na de ramp.

Caritas International

Tijdens de eerste weken heeft Caritas International hulpgoederen verdeeld onder 6.000 huishoudens. De doelstelling is om er 10.000 te bereiken tegen september dit jaar. Ze verdeelden voedselpakketten, drinkwater, dekens en hygiënekits (met shampoo, tandenborstels en tandpasta, handdoeken, maandverband, wegwerpluiers) en muggennetten. Waar de lokale markt het toelaat wordt cash geld verdeeld zodat gezinnen zelf voor hun specifieke noden aankopen kunnen doen. Zolang waterbronnen niet gezuiverd of hersteld zijn, zorgt de organisatie ook voor tanks met drinkbaar water. Ze verdeelt eveneens materiaal en werktuigen voor het herstellen of de heropbouw van huizen. Er is ook psychologische begeleiding voorzien voor mensen met traumatische ervaringen. En 7 dorpen werken  onder leiding van Caritas een noodplan in geval van rampen uit.

Handicap International

Op gebied van noodhulp, zet Handicap International zich in het bijzonder in om blijvende invaliditeit te voorkomen bij de slachtoffers van een ramp. Dit is een veel voorkomende complicatie onder gewonde personen bij gebrek aan nazorg. In het kader van de ramp in Sulawesi werden een twintigtal fysiotherapeuten opgeleid in noodrevalidatie. Meer dan 1.300 gewonden kregen revalidatiesessies. En meer dan 1.200 begunstigden kregen mobiliteitshulpmiddelen (krukken, rollators, rolstoelen, enz.). Bovendien heeft Handicap International, met advocacy- en lobbywerk bijgedragen tot de invoering van een inclusief lokaal beleid voor gemarginaliseerde groepen, zoals mensen met een handicap. Dit moet o.a. uitmonden op een aangepaste mobiliteitsplan, en toegangelijke woningen en openbare gebouwen.

Oxfam

Tot vandaag heeft Oxfam al 183.000 mensen kunnen helpen. De doelstelling is om 500.000 personen bij te staan op een periode van 18 maanden. Concreet gaat het over de productie en de distributie van meer dan 26 miljoen liter drinkwater, de installatie van 330 toiletten in kampen voor ontheemden en het uitdelen van kleren, tentzeilen en 120.000 hygiënekits. Oxfam heeft ook een “cash for work”-programma opgestart om in de dorpen getroffen door de ramp, het puin op te ruimen en aan de heropbouw te werken.. De organisatie heeft ook workshops georganiseerd om de bevolking te sensibiliseren  rond de bescherming van meisjes en vrouwen. Ze vormen  immers een zeer kwetsbare groep in geval van noodsituaties.

Plan International

Plan International heeft  tot nu toe noodhulp kunnen bieden aan 6.000 getroffen families op een doelstelling van 10.000. De organisatie heeft zo’n 2.000 kits voor onderdak en zonne-energielampen uitgedeeld, meer dan 1.000 schoolkits, 2.700 hygiënekits en waterfilters met informatie over hygiene-maatregelen. De organisatie heeft 200 leraars (124 vrouwen en 76 mannen) getraind op onderwijs in noodsituaties en nog 129 op psychosociale bijstand, jeugdbescherming en referentiemechanismen. En 3.200 kinderen hebben van recreatieve activiteiten kunnen genieten. Plan International concentreert zich op de meest kwetsbare groepen: vrouwen en in het bijzonder kinderen.

Rode Kruis

De vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis in Sulawesi waren de eerste ter plaatse om te helpen bij de ramp. Ze werden bijgestaan door 1.426 medewerkers en vrijwilligers van over het hele land. In totaal wil het Rode Kruis 80.000 mensen bereiken in de getroffen regio’s met onder andere medische hulp, onderdak en hulpgoederen. In de werkelijkheid raken ze hier sterk boven, vooral wat betreft watervoorziening. Het Rode Kruis heeft ook 2.240 gescheiden familieleden weer bijeen gebracht via hun programma “restoring family links”. Nu werkt ze verder aan de heropbouw van huisvesting en aan activiteiten zoals de lokale landbouw en visserij.

Unicef

Unicef heeft alle getroffen regio’s van het eiland Sulawesi bereikt met haar noodhulp. Tot nu toe hebben 80.000 mensen toegang gekregen tot drinkbaar water. 9.000 hygiënekits zijn uitgedeeld. Unicef spits zich toe op kinderen. Meer dan 11.000 kregen psychosociale ondersteuning in kindervriendelijke ruimtes in de opvangkampen. Ze hebben schoolmateriaal aan 20.000 kinderen uitgedeeld. Op dit moment, genieten 43.000 scholieren van onderwijs dankzij de organisatie. Daarnaast leidt ze 135 gezondheidswerkers op en geeft ze  informatiesessies voor 21.500 zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven over voedingstechnieken voor jonge kinderen. Ook hebben ze met de Indonesiche autoriteiten meegewerkt aan een grootschalige vaccinatiecampagne o.a tegen mazelen.

 

FOTO © OXFAM

Gerelateerd nieuws