menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Indonesië 12-12

©️ IFRC

Wie doet wat in Indonesië?
03/10/2018

Het Consortium 12-12 bestaat uit 7 lidorganisaties, elk met hun eigen expertise en actiedomeinen. Hieronder vind je de specifieke activiteiten van elk Consortium 12-12-lid. Doe hier een gift om de slachtoffers in Indonesië te helpen.

Caritas International België

Er zijn twee Caritasorganisaties op het eiland Sulawesi: een in Manado en een in Makassar. Zij liggen geografisch dicht bij het getroffen gebied en kunnen dan aan de eerste noden tegemoet te komen. Hiervoor krijgen ze steun van Caritas Indonesië en Caritas Verenigde Staten (CRS), die personeel naar Sulawesi hebben gestuurd. Bovendien heeft Caritas International België € 40.000 vrijgemaakt voor de eerste hulp en noden ter plaatse. Caritas steunt op haar lokale en wereldwijde netwerk om deze crisis aan te pakken, maar de noden zijn enorm en de middelen onvoldoende.

www.caritasinternational.be

Croix-Rouge de Belgique communauté francophone

Ook Croix-Rouge de Belgique francophone maakt deel uit van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Halve Maanverenigingen. De organisatie steunt via zijn internationale netwerk de lokale vrijwilligers van Rode Kruis-Indonesië (PMI) en houdt eveneens mankracht ter beschikking om mee te sturen met het ERU-team van de BeNeLux.

www.croix-rouge.be

Handicap International

Indonesische partnerorganisaties van HI zijn ter plaatse om de noden van de getroffen personen te evalueren. Zij zullen hulp bieden aan ontheemde personen en bijstaan in de medische zorg en revalidatie van slachtoffers. De urgentieteams van HI staan klaar om de partners te ondersteunen en waar nodig psychosociale bijstand te verlenen. Handicap International is sinds 2005 aanwezig in Indonesië en biedt geregeld steun bij natuurrampen. Medewerkers organiseerden in het verleden workshops rond de preventie van rampen om de gemeenschappen beter voor te bereiden.

www.handicapinternational.be

Dokters van de Wereld staan klaar om uit te rukken wanneer de vraag naar medische teams gelanceerd wordt. Zij volgen de situatie op de voet.

Oxfam Solidariteit

Oxfam werkt in Indonesië sinds 1957 al samen met lokale en nationale partners. We zijn op dit moment actief in 8 Indonesische provincies, in het bijzonder op 3 terreinen: gelijke rechten voor vrouwen en mannen (gender justice), een waardig en duurzaam inkomen voor iedereen (economic justice) en rechten in crisissituaties.

Samen met lokale partnerorganisaties (verenigd in een Humanitrian Knowlegde Hub) heeft Oxfam op korte tijd de behoeften van de slachtoffers geëvalueerd. Daarvoor ging een logistiek team ter plaatse in de getroffen regio. Op basis van deze evaluatie willen we 500.000 mensen helpen die direct getroffen zijn, in de stad Palu en het district Donggala.

De komende dagen is het voor Oxfam prioritair om hen proper drinkwater te bezorgen, hygiënekits uit te delen; materiaal voor tijdelijk onderdak te bieden; te voorzien van kant-en-klare maaltijden.

Oxfam gaat ook een commandopost ter plaatse openen, in het kantoor van één van de lokale partnerorganisaties, om van daaruit de hulpacties aan te sturen.

www.oxfamsol.be

Plan International

Plan International is sinds 1969 actief in Indonesië en heeft er het statuut van een lokale ngo. De teams en partners van Plan International hebben ervaring met humanitaire acties. Ze boden eerder noodhulp na de aardbevingen op Aceh, Lombok en na de uitbarsting van de vulkaan op Merapi.

Een noodhulpteam van Plan International is meteen na de aardbeving en de tsunami van 28 september naar het getroffen district Donggala getrokken, om er de noden te evalueren en hulp te bieden aan kinderen en hun gezin. Bijzondere aandacht gaat naar meisjes en vrouwen opdat zij geen slachtoffer zouden worden van misbruik en geweld. Eerstehulpgoederen zoals tentmateriaal, dekens, hygiënekits en schoolmateriaal staan klaar in Jakarta om te worden verstuurd naar het getroffen gebied. Daarnaast focust Plan International op de bescherming van weeskinderen en kinderen die door de ramp van hun familie gescheiden werden.

www.planinternational.be

Rode Kruis-Vlaanderen

Meer dan 175 lokale vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis (PMI) bieden op dit moment hulp aan de slachtoffers in de getroffen rampgebieden en helpen bij de zoektocht naar overlevenden en andere reddingsacties. Daarnaast bieden ze medische hulp, delen ze hulpgoederen uit en bieden ze psychosociale bijstand aan getraumatiseerde slachtoffers. De Internationale Federatie van Rode Kruis en Halve Maanverenigingen lanceerde een oproep voor 19,2 miljoen euro om 160.000 mensen gedurende 20 maanden te kunnen helpen.

Rode Kruis-Vlaanderen maakte daarom 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds dat het speciaal voor onverwachte rampen als deze met eigen middelen aanlegde om meteen te kunnen helpen. Bovendien staat personeel van Rode Kruis-Vlaanderen klaar om, indien nodig, met de Emergency Response Unit (ERU) naar Indonesië te vertrekken. Dat team biedt ondersteuning in de bedeling van noodhulpgoederen en cash aan de getroffenen.

www.rodekruis.be

UNICEF België

UNICEF was al actief in Indonesië en werkt samen met de overheid en lokale en internationale partners een respons-strategie uit. Daarin ligt de prioriteit op voedselvoorziening, zuiver drinkwater en onderdak bieden. Qua psychosociale begeleiding focussen ze op opvang van getraumatiseerde kinderen, hereniging van alleenstaande kinderen met hun familie en het opstarten van noodonderwijs.

UNICEF lanceerde een oproep voor zo’n 4,3 miljoen euro om in de meest dringende noden te voorzien. UNICEF Indonesië heeft reeds eigen middelen aangewend om te helpen, maar bijkomende fondsen zijn nodig om onmiddellijk hulpgoederen en personeel te plaatse te krijgen om noodhulp te verlenen in de ergst getroffen zones.

www.unicef.be