menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Haiyan 21-21

cycloon-haiyan-1212

Twaalf-Twaalf lanceert “HAIYAN 21-21”
13/11/2013

Om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan het meest effectief te helpen, lanceren de leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vandaag de actie HAIYAN 21-21. Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België allen aanwezig op het terrein, hopen door hun krachten te bundelen, een beroep te kunnen doen op de milde vrijgevigheid van het Belgische publiek. Onderdak, zuiver water, gezondheidszorg, geneesmiddelen, latrines, hygiëne kits en gezondheids-en voedingsproducten moeten zeer snel ter beschikking gesteld worden.

De acties van de leden op het terrein :

Caritas International
Caritas Filipijnen probeert het hoofd te bieden aan de gevolgen van de zwaarste tyfoon ooit. Parochies en lokale vrijwilligers zetten hulpacties op touw. Kerken, scholen, kloosters vangen daklozen op. Voedsel, kleren, dekens worden op afgesproken plaatsen ingezameld en daarna verdeeld onder de hulpbehoevenden.
Vanuit Dubai waar Caritas opslagruimte heeft vertrekken vandaag 3 vliegtuigen met hulpgoederen voor 18.000 gezinnen (tentzeil, dekens, waterzuiveringsmateriaal). Het logistieke centrum in Cebu zorgt voor de verdeling.
E.H. Edwin Gariguez, directeur van Caritas Filipijnen: “We waren voorbereid maar windsnelheden tot 300 km per uur is hier echt ongezien. We konden ons niet voorstellen dat een tyfoon zo hevig kon zijn. We hebben dan ook alle hulp nodig die we kunnen krijgen om de miljoenen slachtoffers te helpen”.

Handicap International
Een eerste team van drie urgentiespecialisten kwam dinsdag aan in de Filipijnen om het team ter plaatse te versterken.
Handicap International zal een logistiek platform installeren om de distributie van humanitaire hulp te verzekeren, voornamelijk in moeilijk toegankelijke gebieden. Gezien de specifieke geografie zal Handicap International daarvoor gebruik maken van verschillende transportmiddelen, waaronder boten. De organisatie is vooral bezorgd om het lot van de meest kwetsbare mensen: mensen met een beperking, oudere mensen, … In een noodsituatie zijn zij nog kwetsbaarder en geraken ze niet autonoom bij de humanitaire hulp. Zij hebben specifieke hulp nodig, bijvoorbeeld loophulpmiddelen, en moeten doorverwezen worden naar organisaties die hen kunnen helpen. Handicap International bereidt ook acties voor om gewonden te verzorgen (revalidatie) en hun herstel te bevorderen om op die manier blijvende handicaps te voorkomen.
Handicap International werkt sinds 1985 in de Filipijnen. De organisatie heeft in meerdere gebieden van het land ontwikkelingsprogramma’s en programma’s rond de verminderen van risico’s bij rampen. Die laatste moeten de gevolgen van natuurrampen beperken onder andere door het opzetten van evacuatieprocedures. De laatste jaren zette Handicap International al meermaals haar teams in na de doortocht van verschillende cyclonen. De organisatie heeft een grote expertise binnen dit domein.

Dokters van de Wereld
Na de doortocht van de tyfoon Haiyan heeft Dokters van de Wereld een medisch en logistiek team vanuit Parijs naar de Filippijnen gestuurd om de slachtoffers te helpen.
Dit team heeft als missie om dringende medische zorg te bieden aan de overlevenden in de zones verwoest door de ramp.
Ter plaatse zal het team hulp krijgen van het Dokters van de Wereld team in Manilla dat daar een lokaal gezondheidsproject runt in een arbeidersgemeenschap.
Als één van de internationale NGO’s die reeds aanwezig is in de Filipijnen kan DvdW zeer snel en efficiënt reageren in deze crisis.

Oxfam Solidariteit
Oxfam heeft enkele specialisten naar de Filipijnen gestuurd om de staat van de watervoorziening, gezondheidszorg en de sanitaire infrastructuur op het eiland Bohol te evalueren. Andere teams zijn vertrokken naar de oostelijke Visayas eilanden – in het Noorden van Cebu, de provincies Noord- en West-Samar en naar de provincie Leyte.
Het doel is om zo snel mogelijk drinkbaar water en waterfilters te kunnen aanleveren, sanitaire voorzieningen (zoals pop-up toiletten) te installeren en onderdak te voorzien (tenten en plastieken bedekking).
Hulpgoederen, waaronder sanitair materiaal, watervoorraden, hygiënekits en zeep, zullen binnen de 48 uur vanuit Groot-Britannië worden gedistribueerd in de getroffen regio.

UNICEF België
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties heeft een honderdtal medewerkers op het terrein die binnenkort extra ondersteuning krijgen van experten afkomstig uit andere landen. UNICEF neemt de algemene coördinatie op zich van de hulpverlening op vier domeinen:

  • Water en sanitaire voorzieningen: een vitale sector voor de overleving van slachtoffers en het voorkomen van epidemieën. De watertoevoer is onderbroken, de weinige latrines zijn onbruikbaar. Ondertussen moet water aangevoerd worden via tankwagens en moet gezorgd worden voor de bouw van latrines en de verdeling van hygiënekits.
  • Voeding: cruciaal in een regio waar de ondervoeding al hoger was dan het nationale gemiddelde. 100.000 kinderen onder de 6 jaar en 60.000 zwangere vrouwen hebben behoefte aan een specifieke nutritionele ondersteuning.
  • Onderwijs: een uitdaging gezien het feit dat 11.919 scholen en 9.648 kleuterscholen in het getroffen gebied liggen. 183.976 studenten werden verplaatst naar veiliger gebieden.
  • Bescherming van kinderen: de opvang van niet-begeleide kinderen bij gastgezinnen is een prioriteit. Maar ook kinderen die leven in overvolle opvangcentra moeten de nodige bescherming krijgen. Misbruik en uitbuiting moet voorkomen worden. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht nodig voor het opsporen en behandelen van psychosociale trauma’s.