menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Syrië 12-12

syrie-burgeroorlog-1212

Syrië 12-12 : Belgen eerder onverschillig dan afkerig
14/10/2013

Terwijl de oorlog verder woedt in Syrië, groeit de bezorgdheid van de humanitaire organisaties vanwege het stijgend tekort aan middelen voor de hulpverlening.
Alvorens een nieuwe krachtige campagne te lanceren onder het motto « Syrië kan niet wachten », probeerde Consortium 12-12 via een opiniepeiling beter de zwakke respons te begrijpen op de steunoproep tijdens vorige maanden. Uit het onderzoek blijkt dat dit eerder te wijten lijkt aan onverschilligheid dan afkeer of angst voor wat er in de regio gebeurt.

Geen populaire crisis

Volgens de lidorganisaties van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties (Consortium 12-12), is een bijdrage van 7 miljoen euro nodig vanuit ons land om hun noodhulpacties tot eind 2013 te kunnen bekostigen. Met een tussentijds resultaat op vandaag van 2,4 miljoen euro – ver onder het minimaal vereiste budget -, is dit de zwakste campagne van de voorbije vijftien jaren.

Consortium 12-12 heeft daarvoor een verklaring gezocht via een opiniepeilng. Een telefonische peiling, eind september, op een representatief staal van 1.041 Belgen (+18), bevestigt het gebrek aan populariteit van de actie « Syrie 12-12 ». Op de vraag « Heeft u dit jaar al een gift gedaan voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië ? », antwoordden amper 4% bevestigend. Dit is de helft van de actie rond hongersnood in Oost-Afrika in 2011 (7,8%) en vier keer minder dan de respons na de aardbeving in Haïti in 2010 (17,4%), die overigens tien keer meer – ruim 24 miljoen euro – opleverde.

Jongeren lijken het meest bereid tot geven

De meest opvallende variabele in het onderzoek is de leeftijd : hoe jonger, hoe meer geneigd om een gift te doen. Slechts 2,8% van de 55-plussers zeggen te hebben gegeven voor Syrië tegenover 7,2% voor de 18-35-jarigen. De peiling wijst eveneens op meer bereidheid bij Nederlandstaligen (15,6%) dan Franstaligen (8,6%), alsook bij vrouwen (17%) tgo. mannen (8,5%).
De overgrote meerderheid van de bevolking heeft nog niet gegeven voor hulp aan de Syrische vluchtelingen. Zijn ze bereid dat morgen te doen ? Het resultaat wijst op de afwezigheid van een « draagvlak » voor deze noodoproep : slechts één derde van de bevolking zou waarschijnlijk de actie van Consortium 12-12 steunen.

Gebrek aan vertrouwen en budgettaire problemen zijn belangrijker motieven om niet te geven dan angst voor extremisme.
In tegenstelling tot wat sommigen dachten, motiveren de mensen die geen gift deden of willen doen, dit niet zozeer uit angst voor extremisme of misbruik van hulp door gewapende strijders. De voornaamste redenen die aangehaald worden om niet te geven, zijn budgetproblemen (tot 26% bij Franstaligen) en gebrek aan vertrouwen in de bestedingen en pessimisme (tot 32,5% bij Nederlandstaligen). Voor zo’n 17% van de bevraagden zouden de problemen in eigen land voorrang moeten krijgen.
Deze motieven zijn niet onbekend in de hedendaagse fondsenwerving en kunnen herleid worden tot de attitude ‘onverschilligheid’.

De toestand blijft rampzalig

Uiteraard zijn deze zwakke vooruitzichten des te meer verontrustend omdat de humanitaire situatie in en rond Syrië nu al rampzalig is en nog erger zal worden met de winter voor de deur.
Er zijn weliswaar enkele lichtpunten, zoals de vernietiging van chemische wapens en de unanieme resolutie van de Veiligheidsraad om betere toegang te eisen tot de burgerslachtoffers. Het Consortium 12-12 en zijn leden verheugen zich over deze evolutie, maar vragen tegelijk aandacht voor de enorme druk – demografisch, economisch, budgettair, politiek – die uitgaat van deze crisis en haar miljoenen vluchtelingen op de ganse regio. Bovendien is het einde van het conflict nog niet in zicht.

In afwachting blijven bijdragen van de bevolking, bedrijven en lokale overheden dringend nodig. Onder het motto « Syrië kan niet wachten » wil Consortium 12-12 voor eind december van dit jaar 7 miljoen euro inzamelen (het drievoud van vandaag).

Bekende mensen steken hun nek uit (en tasten in de zak)

Op vraag van Consortium 12-12, hebben een aantal bekende mensen besloten om mee tegen de stroom op te roeien en getuigenis af te leggen van hun vrijwillig engagement. Zij doen een gift aan Consortium 12-12 en komen daarvoor uit : Axelle Red, Thomas Van Hamme, Adrien Joveneau, Daan Stuyven, Bert Kruismans, Ann Van Elsen, Wouter Deprez, Veerle Dobbelaere, Gene Bervoets, Nic Balthazar.

Tijdens de volgende dagen komt er een korte krachtige reclamecampagne, opgezet dankzij VVL-BBDO, productiehuis ‘Who Killed Joe’, Raygun, regisseur Joost Wynants en fotografe Klaarke Meert. De campagne wordt gratis verspreid door pers- en mediabedrijven als : De Persgroep, IPM, Editions L’Avenir, Corelio, Think Media, Humo, Roularta, Sanoma, IP, RTL, VRT, SBS, VMMA, Acht, Studio 100, Hit FM, KanaalZ, Cascade, FM Brussel en verschillende regionale radio’s. Met bijkomende dank aan The Ppress en Newspaperswork.