menu

Consortium 12-12

Steun de slachtoffers van cycloon Idai. Doe een gift aan een van onze lidorganisaties.

Geef nu

Indonesië 12-12

Sulawesi als voorbeeld van lokaal georganiseerde noodhulp
23/10/2018

Hoewel de Indonesische regering over aanzienlijke ervaring en capaciteit beschikt om te reageren op natuurrampen, is de aardbeving en tsunami die Sulawesi troffen een enorme uitdaging.

Eerder in Augustus werd namelijk ook Lombok getroffen door een reeks aardbevingen waardoor meer dan 340.000 mensen ontheemd raakten. Toen het dodental van de nieuwe ramp in Sulawesi bleef stijgen en de ware aard van deze ramp duidelijker werd, aanvaardde de regering internationale hulp.

© Plan International

Gezien overheden bij zulke rampen actief moeten zijn op vele fronten, spelen lokale afdelingen van internationale hulporganisaties vanaf het begin steeds een belangrijke rol.

Vanuit Sulawesi bereikten ons fantastische verhalen over dapperheid en veerkracht van lokale organisaties, aangesterkt door spontaan lokaal vrijwilligerswerk. Toen de ramp toesloeg, leidde het Indonesische Rode Kruis bijvoorbeeld samen met andere lokale organisaties en overheidsinstanties de moeilijke taak van opsporing en redding van vermisten alsook de verstrekking van noodhulp aan overlevenden. Veel van deze reddingswerkers waren zelf overlevenden van de ramp en nog aan het bekomen van het verlies van familieleden en huizen.

Veel buitenlands personeel werd nog niet ingezet in Indonesië. Het vertrouwde imago van buitenlandse hulpverleners die naar rampzones vliegen, is verouderd en iets dat men waarschijnlijk in de toekomst minder vaak zal zien. Tijdens de Wereld Humanitaire Top in Istanboel (2016) heeft de internationale hulpverleningssector zich namelijk geëngageerd om meer met lokale partners te werken. Deze kunnen immers sneller tussenbeide komen en kennen de context beter.

© Oxfam

Het consortium 12-12 startte kort na de ramp met een grootse fondsenwervingactie en haalde ondertussen reeds meer dan 2,5 miljoen euro op. Dit geld zal worden toegewezen aan de lidorganisaties van het consortium 12-12 ter ondersteuning van hun Indonesische afdelingen en diens bestaande lokale partners.