menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Meer info

Nieuws

Rode Kruis terug van weggeweest : samen meer levens redden met Consortium 12-12
09/03/2018

De Instelling van openbaar nut ‘Belgische Rode Kruis – Croix Rouge de Belgique’ is opnieuw toegetreden tot ‘Consortium 12-12’ vzw, twaalf jaar na haar vertrek vanwege een verschil van inschatting van en visie op de interne procedures na de aardbeving in Pakistan (2005).

Het initiatief kwam van beide kanten. Beide organisaties zijn al die jaren in contact gebleven, zijn geëvolueerd en geleidelijk aan opnieuw naar mekaar toegegroeid. De beslissingsprocedures en het samenwerkingsmodel van Consortium 12-12 zijn intussen geëvolueerd. Op vele punten werd aldus tegemoet gekomen aan de visieverschillen van vroeger, wat de basis vormde voor het Belgische Rode Kruis om opnieuw toe te treden. De goede verstandhouding in gelijkaardige noodhulpallianties in buurlanden waarbij Rode Kruis actief betrokken is, zoals ‘Giro 555’ (Nederland) of het ‘Disaster Emergency Committee’ (DEC, Verenigd Koninkrijk), heeft ook in België een invloed gehad.

Het Belgische Rode Kruis is blijven geloven in de sterkte van Consortium 12-12 als instrument om het publiek wakker te schudden voor uitzonderlijke noodsituaties. Dankzij gezamenlijke mediacampagnes wordt de fondsenwervende kracht gevoelig verhoogd, wat toelaat snel veel middelen vrij te maken voor hulp aan de slachtoffers.

Op het terrein treden de humanitaire organisaties onafhankelijk maar complementair en gecoördineerd op, onder andere in het kader van het VN-geleide clustersysteem, dat moet helpen om overlapping of hiaten in de hulpverlening te vermijden. Dankzij Consortium 12-12 wordt zo’n coördinatie doorgetrokken naar de fondsenwerving in België

Tenslotte beantwoordt deze krachtenbundeling aan de vraag van publiek en media naar een eenvoudige en eenduidige communicatie ingeval van uitzonderlijke crisissen.

Uiteindelijk gaat het erom dat, met zijn allen, samen meer mensen snel kunnen geholpen worden.

 

Het Belgische Noodhulpconsortium werd bijna 40 jaar geleden opgericht door 7 toenmalige ‘traditionele’ hulporganisaties. De eerste gemeenschappelijke actie was bestemd voor Ethiopische vluchtelingen in Somalië  (1979), gevolgd door een campagne voor de slachtoffers van de genocide in Cambodja (begin 1980). In april 1984 werd, in aanwezigheid van de latere koning Albert II, het gemeenschappelijk rekeningnummer 000-0000012-12 voor het eerst in gebruik genomen. De ongeziene mobilisatie rond de voedselcrisis in Ethiopië en de Sahel leverde 360 miljoen BF op.

Artsen zonder Grenzen nam 2 keer deel aan een gemeenschappelijke campagne, in 1994 (Rwanda, genocide) en 1999 (SOS Kosovo), maar sprak nooit de wens uit om lid te worden van het Noodhulpconsortium.

Pas in april 2005 werd het ‘Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties’ ofwel ‘Consortium 12-12’, als rechtspersoon opgericht.
V
andaag telt de vereniging officieel volgende leden : Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.