menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Meer info

Privacy Policy
18/06/2018

Consortium 12-12 vzw
KBO n° : 873.441.151

Zetel : Liefdadigheidsstraat 43B 1210 Brussel

Privacy

Consortium 12-12 vzw is zich bewust van uw vertrouwen in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen wij welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo kan u begrijpen hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Consortium 12-12. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Als u een gift doet op het rekeningnummer van Consortium 12-12 (hetzij BE19 0000 0000 1212 hetzij BE17 0000 0000 2121), in het kader van een gezamenlijke noodhulpoproep, bekomen wij een aantal persoonsgegevens gekoppeld aan uw bankverrichting. Als u voor uw gift gebruik maakt van het online-giftenplatform op deze website, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen.
Dit giftenplatform is buiten de gezamenlijke campagne niet beschikbaar.

We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw gift te verwerken, in het bijzonder met het oog op aflevering en opvolging van attesten voor belastingvermindering.

Tijdens een nationale campagne slaan wij ook persoonsgegevens op bij de registratie van benefietacties. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om het goede verloop en de correcte afrekening van de acties toe te laten. De naam van de actievoerder en zijn/haar contactgegevens (mail, telefoon) worden enkel zichtbaar gemaakt op de actiepagina, mits het uitdrukkelijk akkoord van betrokkene(n).
De actiepagina’s zijn buiten de gezamenlijke campagne niet beschikbaar.

Consortium 12-12 zal uw persoonsgegevens enkel aan derden ter beschikking stellen voor zover zij direct betrokken zijn bij de verwerking van uw gift of om diensten in opdracht van Consortium 12-12 uit te voeren, in het bijzonder voor productie en verzending van fiscale attesten.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Consortium 12-12 verbindt er zich toe uw persoonsgegevens nooit aan derden te verkopen, noch te verhuren noch uit te lenen.

We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de deze die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten korte tijd bewaren. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vraag te verwerken en uw verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij.
Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt maximaal te beveiligen. Consortium 12-12, in samenwerking met zijn providers, gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Vragen & veranderingen

Wij bieden alle schenkers, bezoekers van deze website en andere gebruikers van onze diensten de mogelijkheid tot inzage, aanpassing of verwijdering van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Voor alle vragen, inzage, aanpassing en/of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Consortium 12-12 via consortium@1212.be of telefonisch op 02/2233439.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.