menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Pakistan 12-12

pakistan-overstromingen-1212

Pakistan: Belgische humanitaire organisaties actief in hulpverlening
06/08/2010

De getroffen bevolking heeft dringend behoefte aan onderdak, zuiver water, toiletten, medische zorg, kleding en voedsel. De meeste districten zijn echter zeer moeilijk voor hulpverleners bereikbaar. Wegen zijn verwoest en bruggen zijn ingestort.

De vijf humanitaire organisaties, leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulp – Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België – zijn actief in de regio.

Caritas International
Het Caritasnetwerk heeft een hulpprogramma uitgetekend voor de komende 3 maanden dat zich richt tot 250.000 slachtoffers in de provincies Khyber Pakhtunkhwa, Punjab en Sindh. Prioriteit is de aanvoer en de verdeling van voedsel. Daarnaast wordt voor water, onderdak en hygiënekits gezorgd. Caritas voorziet eveneens medische zorg voor 8.000 slachtoffers. Een vaccinatiecampagne en preventiecampagne om epidemieën te voorkomen werd reeds opgestart. Binnen de heropbouw zullen de basisvoorzieningen en het voedseldistributiesysteem voorrang krijgen.
Speciale aandacht gaat naar vrouwen en kinderen, een zeer kwetsbare groep. Hun rechten en hun waardigheid worden bewaakt tijdens de interventies. Kinderen krijgen speelgoed en er wordt voor speelruimtes gezorgd in de opvangcentra. Moeders kunnen terecht in adviesbureaus voor begeleiding en ondersteuning.

Dokters van de Wereld
De hevige moessonregens die Pakistan sinds twee weken teisteren, hebben in het hele land zeer zware overstromingen veroorzaakt. Ze hebben reeds het leven gekost aan duizenden mensen en milioenen anderen zijn door deze ramp ontheemd.
Dokters van de Wereld was het afgelopen jaar werkzaam in het KPK gebied (de Kyber-Pakhtunkhwa provincie in het noordwesten van het land) om hulp te bieden aan de ontheemde bevolking ten gevolge van het conflict tussen de Taliban en het Pakistaanse leger.
Onze teams ter plaatse melden dat er enorme schade is : de medische infrastructuren zijn zwaar beschadigd of vernield en zeer veel gezondheidswerkers hebben zelf het overstroomde gebied moeten ontvluchten. “ Er is op dit moment vooral behoefte aan onderdak, drinkbaar water en voedsel voor de slachtoffers “ zegt Marc Tyrant, de verantwoordelijke van het programma. Vervuild water is de oorzaak van darmziekten en bijgevolg nemen de gevallen van diarree schrikwekkend toe. “Veel mensen die dicht op elkaar verblijven, gebrek aan drinkbaar water… alle voorwaarden voor het uitbreken van een cholera epidemie zijn reeds aanwezig” zo legt hij uit. “In het district van Kohat hebben we tientallen gevallen opgespoord van volwassenen en kinderen met acute buikloop, wat in sommige gevallen tot ernstige uitdroging leidt.” Er zal een behandelcentrum voor diarree opgezet worden in samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten.
Sinds enkele dagen heeft Médecins du Monde ook mobiele klinieken ingezet (voor curatieve en preventieve consultaties en vaccinaties) op drie locaties in de districten Nowshera et de Charsadda, die samen een bevolking van 50.000 mensen tellen. “We zien hier op elke locatie per dag ongeveer 300 mensen op consult, waarvan veel vrouwen en kinderen; maag- en darmonstekingen zijn zeer talrijk”

Handicap International
HHandicap International besliste om 100.000 euro van eigen middelen te gebruiken om onmiddellijk met hulpacties te kunnen beginnen.
Het noodhulpteam van Handicap International kon al snel drinkbaar water uitdelen, een erg belangrijke factor om te voorkomen dat epidemieën, en dan vooral cholera, zich verspreiden. Momenteel wordt nog steeds drinkbaar water uitgedeeld. Om er bovendien voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot drinkbaar water, repareert Handicap International ook de wateraanvoersystemen (pompen) die door de overstroming beschadigd werden.
Daarnaast verdeelt de organisatie 7000 kits*, waarmee families water kunnen behandelen en opslaan om zich te wassen en te koken.
Intussen is ook het opruimingsproject in de districten Hangu, Swat en Kohat van start gegaan. Het project betrekt de bevolking zowel bij bij het opruimen van het afval en puin dat door de overstroming werd meegesleept, als bij het doen afvloeien van het stilstaande water in de steden, zodat de bevolking kan terugkeren en er zich minder ziektes verspreiden.

Oxfam-Solidariteit
Oxfam komt tussen met hygiënekits voor ruim 400.000 mensen in de meest getroffen streken.
De noodhulp omvat aanvoer van water met vrachtwagens, de bouw van opslagtanks en de bouw van urgentietoiletten, om besmettelijke ziekten te voorkomen.
De plannen bestaan voor levering van meer hygiënekits en gekookt voedsel en voor cash-for-work-programma’s aan mensen die alles verloren hebben.
Met deze hulp proberen we mensen te bereiken in drie zones : Rajanpur in Punjab, Barkhan in Balochistan, Swat, Charsada, Peshawar in Khyber Pakhtunkhwa (KPK).

UNICEF België
UNICEF is verantwoordelijk voor de coördinatie van hulp inzake toegang tot zuiver water, sanitatie en voeding. De organisatie werkt nauw samen met de Pakistaanse regering via het ‘National Department of Disaster Management’ en met verschillende partners op het terrein.
Elke dag verzekert UNICEF 1,3 miljoen mensen van drinkbaar water. De helft van hen ontvangt dagelijks vijf liter water dankzij waterpunten die de voorbije twee weken gesaneerd werden. Watertanks of vrachtwagens voorzien de andere helft van water.
Momenteel bestaat de voornaamste taak van UNICEF uit de watervoorziening en de levering van sanitaire middelen om ziektes zoals cholera of diarree te vermijden. Deze kunnen vooral voor kinderen dodelijk zijn. Daarnaast verdeelt UNICEF ook voeding en zet de organisatie haar activiteiten inzake bescherming en onderwijs verder. Zodra de bevolking buiten gevaar is, zal UNICEF projecten opzetten die gericht zijn op de heropbouw en op langere termijn.