menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Wereldwijd
14/04/2016

In andere landen bestaan ook ‘allianties’ of samenwerkingsverbanden zoals het Consortium 12-12. Sedert 2008 is er regelmatig contact en uitwisseling in het kader van de Emergency Appeals Alliance.
De allianties zijn gebaseerd op dezelfde principes: in geval van buitengewone crisissen, één overkoepelende oproep, een eenheidsrekening.