menu

Geef nu

Indonesie 12-12

Help de slachtoffers in Indonesie

BE19 0000 0000 1212
Geef nu

Historiek
14/04/2016

De samenwerking is begonnen eind van de jaren zeventig, rond een hongersnood in Somalië en het einde van de genocide in Cambodja. Tijdens de voorbije decennia is de samenstelling van het Consortium geëvolueerd, maar niet de manier van werken: op pragmatische wijze krachten bundelen met het oog op een optimale steun aan de slachtoffers.
Gedurende al die jaren heeft het Consortium het hoofd geboden aan een indrukwekkende lijst van zware crisissen: