menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Over 12-12
21/03/2016

Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er meestal dringend veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 reeds een Consortium voor Noodhulp(situaties) opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media, met als nevendoelstelling zo weinig mogelijk kosten te maken.

7 ORGANISATIES – 1 REKENINGSNUMMER en 1 OVERKOEPELENDE OPROEP

Het Consortium voor Noodsituaties verenigt momenteel 7 leden: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België.

Het Consortium voor noodhulpsituaties beschikt over een gezamenlijk rekeningnummer, dat eindigt op 12-12: BE19 0000 0000 1212.
Daarom lanceert het Consortium 12-12 bij uitzonderlijke rampen buitengewone nationale inzamelacties waarmee we een maximale hulpverlening tegen minimale kost kunnen garanderen.
Per gift van 100 euro besteden onze organisaties 86 euro aan concrete hulpverlening.

De giften die tijdens een campagne van Consortium 12-12 worden ingezameld, worden verdeeld onder de zeven humanitaire lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de giften die ze ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren.

De huidige verdeelsleutel is :

  • Belgische Rode Kruis: 30,00%
  • Caritas International: 8,39%
  • Handicap International: 6,05%
  • Dokters van de Wereld: 6,04%
  • Oxfam-Solidariteit: 12,62%
  • Plan International België: 14,52%
  • UNICEF België: 22,38%