menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

STOP HONGER IN OOST AFRIKA 12-12
15/04/2016

Somalië, Ethiopië, het noorden van Kenia en Djibouti in het oosten van Afrika werden vanaf het voorjaar van 2011 getroffen door een uitgebreide en zeer complexe voedselcrisis. De aanhoudende droogte, stijgende voedselprijzen en gewapende conflicten dwongen de mensen om in zeer barre omstandigheden te overleven. In meerdere regio’s van Zuidelijk Somalië werd de hongersnood afgekondigd en meer dan 13 miljoen mensen hadden dringende humanitaire hulp nodig. Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste voedselcrisis die de wereld sinds 1991 gekend heeft. In augustus werd in verscheidene zones in Somalië door de VN de “hongersnood” uitgeroepen.

Het Consortium 12-12 heeft beslist het gemeenschappelijke rekeningnummer 000-0000012-12 open te stellen om financiële middelen in te zamelen voor de noodlijdende bevolkingen

CIJFERS:

 • de ergste hongersnood in 60 jaar en de ergste voedselcrisis sinds 1991
 • 5 landen getroffen : Somalië, Kenia, Ethiopië, Djibouti en Soedan
 • 13 miljoen mensen door hongersnood getroffen
 • een kwart van de Somalische bevolking is op de vlucht in eigen land of naar het buitenland

OP HET TERREIN:

hongersnood-hoorn-afrika-1212De leden van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties zetten, in het kader van hun internationale netwerken, alles in het werk om de bevolking ter hulp te komen. Een overzicht van acties op het terrein:

 • Voedselhulp, met name voor ondervoede kinderen
 • Verdeling van zuiver
 • water en geneesmiddelen
 • paramedische begeleiding van mensen met een handicap
 • vluchtelingen psychologische begeleiden
 • ondersteuning aan de boeren : hulp bij het zaaien van nieuwe gewassen, worden waterputten geslagen en krijgen slachtoffers hulp bij het opnieuw opbouwen van hun veestapel
 • programma’s rond hygiène
 • gezondheidszorg
 • bescherming van de kinderen

Meer info:
Bilan van de hulp na een jaar
Overzicht van de hulpverlening bij het lanceren van de oproep
Reportage: “Resultaten worden geboekt, maar de weg is nog lang!”

IN BELGIË:

De actie “Stop Honger in Oost Afrika 12-12” kon uiteindelijk op heel wat steun rekenen van het publiek, scholen, overheden, bedrijven en media. Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 12-12 riep zaterdag 20 augustus 2011 uit tot ‘de nationale actiedag tegen de honger in Oost-Afrika’. Het Consortium wou dat burgers, gemeenten, bedrijven en verenigingen op 20 augustus plaats maken voor honger en massaal acties organiseren tegen de honger in de Hoorn van Afrika.
Het Consortium 12-12 riep alle scholen, leerkrachten, oudercomités en ouders op om op 1 september plaats te maken voor honger in het kader van de 12-12 campagne “Stop de honger in Oost-Afrika”. Met de actie ‘één kind, één euro’ wilde 12-12 vragen om alle kinderen op 1 september 1 euro mee te geven ten voordele van de slachtoffers in Oost-Afrika.

RESULTATEN:

De actie “Stop Honger in Oost Afrika 12-12” bracht 11,2 miljoen euro op. Meer dan de helft van dit bedrag (7,7 miljoen euro) werd rechtstreeks op de 12-12 rekening gestort.

Meer info:
Financieel verslag
‘Gecoördineerd financieel verslag’ (audit Deloitte)