menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Nieuws

Op het terrein om zoveel mogelijk levens te redden
22/05/2017

De leden van Consortium 12-12 zijn aanwezig in de getroffen landen en doen al het mogelijke om er de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwaksten en kinderen, versterking van de landbouw, etc.

Om een humanitaire crisis van deze schaal het hoofd te bieden, blijven middelen nodig.

U kan de acties van de leden van Consortium 12-12 steunen met een gift direct op hun rekeningnummer:

Caritas International    BE88 0000 0000 4141
Dokters van de Wereld   BE26 0000 0000 2929
Handicap International   BE80 0000 0000 7777
Oxfam-Solidariteit   BE37 0000 0000 2828
Plan International België   BE84 0000 0001 5659
UNICEF België   BE31 0000 0000 5555

 

Deze pagina zal frequent worden aangepast en aangevuld met de nieuwste berichtgeving uit de getroffen landen.

Zes maanden na nationale oproep: overzicht van onze strijd tegen hongersnood

Caritas International

Caritas probeert zoveel mogelijk de autonomie van de mensen te bevorderen door zaaigoed en landbouwgerief ter beschikken te stellen, cash geld te geven om voedsel aan te kopen, activiteiten op te zetten die voor inkomsten zorgen…

Zuid-Soedan: Mensen die geblokkeerd zitten in de stad Yei (county Yei) krijgen voedselhulp en zaden om groenten te kweken in hun stadstuintjes. In Unity krijgen 240 kwetsbare families overlevingspakketten. Daar horen ook visnetten bij.
Oeganda: In Bidi Bidi- en Imvepi- kamp geeft Caritas International, complementair met de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma, de nodige middelen om zelf in eigen voedsel te voorzien ( zaaigoed/planten en landbouwmateriaal). Verder organiseert ze vormingsprogramma’s met het oog op inkomstenverwerving.
Ethiopië: De structurele voedselzekerheidsprogramma’s die de weerbaarheid van de bevolking moeten ondersteunen worden voortgezet. Caritas zorgt voor cash for work en tijdelijke voedselhulp waar nodig (SNNPR).
Somalië: in Somalië steunen we een noodhulpprogramma van het netwerk. Vrouwen krijgen geld om eten te kopen zodat ze zelf hun maaltijden kunnen samenstellen. 60% van deze vrouwen zijn gezinshoofd.

 

 

Dokters van de Wereld

De actie van Dokters van de Wereld spitst zich toe op Somalië, meer bepaald op de regio Bosaso, waar de crisis zwaar toesloeg en met een vluchtelingenstroom vanop het platteland.
Sedert het begin van de interventie werden 915 gevallen van acute diarree vastgesteld en meer dan 10.000 kinderen ondergingen een test om ondervoeding op te sporen. Daarvan werden er 1.400 geïdentificeerd voor behandeling van allerlei vormen van ondervoeding ; 8.382 gevallen van malaria werden vastgesteld en behandeld.
De actie van Dokters van de Wereld heeft toegelaten verdere verslechtering van de humanitaire situatie in Bosaso te vermijden. De opnamecijfers in de gezondheidsstructuren blijven inmiddels ruim boven deze van dezelfde periode tijdens voorgaande jaren. De ploegen terplaatse vrezen bovendien een nieuwe toevloed naar de kampen van inheemse vluchtelingen in Bosaso, omdat het regenseizoen onvoldoende belangrijk was.

© Dokters van de Wereld

Handicap International

In Somaliland heeft Handicap International twee parallelle noodhulpprojecten lopen. Daarbij ligt de nadruk op de inclusie van kwetsbare personen, zodat ook de zwaksten net als iedereen toegang krijgen tot humanitaire hulp, vooral toegang tot water en voedsel. Handicap International voorziet ook kinesitherapie om de ontwikkeling van ondervoede kinderen te stimuleren. Daarbij hanteert de organisatie een tweeledige aanpak, en krijgen de kinderen zowel fysieke als psychologische begeleiding om de kans op invaliderende gevolgen tot een minimum te herleiden. Ook de moeders van de kinderen krijgen psychologische begeleiding, om hen doorheen het genezingsproces van hun kind te steunen.

In Oeganda voert Handicap International activiteiten rond de bescherming en inclusie van de meest kwetsbare vluchtelingen, onder wie senioren, alleenstaande moeders, personen met een handicap en niet-begeleide kinderen. De organisatie tracht in hun specifieke behoeften te voorzien, met het oog op hun veiligheid en hun gezondheid. Want tal van Zuid-Soedanese vluchtelingen die in Oeganda verblijven, waren al het slachtoffer van misbruik en kampen met posttraumatische stress. De teams van HI voorzien ruimte voor gesprek en psychologische bijstand om de vluchtelingen te helpen hun trauma’s te boven te komen en de impact ervan op hun dagelijkse leven te beperken. Daarnaast werken de teams van HI samen met andere organisaties in het gebied, om de inclusiviteit en toegankelijkheid van hun diensten voor die vluchtelingen te garanderen..

© Handicap International

Oxfam-Solidariteit

Sedert juli 2015 levert Oxfam humanitaire noodhulp in het Noorden en Zuiden van Jemen. Ruim anderhalf miljoen mensen genieten van waterzuivering en -bevoorrading, van sanitaire installaties, cash aan gezinnen en steun voor de veestapel.
Het programma voor ‘cash transferts’ dat Oxfam heeft opgezet, heeft toegelaten aan 205.000 mensen om voedsel te kopen op de lokale markten ofwel vee aan te kopen om een klein inkomen te genereren.
Tenslotte voert Oxfam acties tegen de cholera-epidemie bij 1,2 miljoen mensen, met verdeling van zuiver water, hygiëne-kits, de bouw van latrines, ontsmetting van bronnen en sensibilisering.

© Oxfam Solidariteit

 

Plan International België

In Oeganda, verbetert Plan International België de levenskwaliteit van kinderen en hun gemeenschap, o.a. door het versterken van de gezondheidszorg en het onderwijs, sinds 1992. We zijn zeer actief in de regio in het westen van de Nijl, met name Pagarinya, Maaji II en III, om Agojo, Nyumanzi, Baratuku en Ayilo I en II.
Lokale medewerkers en partners helpen gemeenschappen bij de wederopbouw, het renoveren van sanitaire voorzieningen, screenen zwangere vrouwen voor HIV en aids en begeleiden seropositieve moeders.
In dit kader zullen 10.000 personen, waaronder 4.700 kinderen, toegang krijgen tot gezond voedsel en 13.000 personen zullen worden beschermd tegen uitbuiting en geweld.

In Ethiopië draait het rond de verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en bescherming van kinderen. Wij steunen een project voor de behandeling van ondervoeding bij 15.240 meisjes en jongens jonger dan 5 jaar in de regio Amhara. Daarnaast zullen 28.204 personen voorzien worden van levensmiddelen en worden 26.426 personen betrokken bij activiteiten rond goede hygiëne, drinkbaar water en riolering. Het project startte midden juli 2017. We verdeelden ook teffzaden en kikkererwten. Plan International België stelt alles in het werk voor het goede verloop van het project en de verwezenlijking van de doelstelling.

© Plan

UNICEF België

In Somalië kregen sinds januari 2017 bijna 150.000 kinderen een levensreddende behandeling tegen ernstige acute ondervoeding in de behandelingscentra van UNICEF en zijn partners. Meer dan 1.5 miljoen mensen kregen er toegang tot veilig water.

In Zuid-Soedan werden bijna 120.000 kinderen behandeld tegen ernstige acute ondervoeding. Er werden 22 waterputten geboord die 210.000 mensen toegang geven tot een veilige waterbron. In het hele land kregen meer dan 600.000 mensen toegang tot drinkwater.

In de conflictgebieden in Noordoost-Nigeria zorgden we samen met onze partners met gevaar voor eigen leven voor toegang tot zuiver water voor 845.000 mensen en werden 66.000 kinderen opgenomen in een therapeutisch voedselprogramma.

In Jemen, dat nog steeds in de grip is van de oorlog, blijft UNICEF de meest kwetsbare kinderen bijstaan door ze te screenen en behandelen voor ondervoeding. Meer dan 100.000 kinderen kregen tot nu toe een behandeling. Ook zorgde UNICEF voor ondersteuning zodat watervoorzieningssystemen konden blijven functioneren. Meer dan 5 miljoen mensen werden hiermee bereikt.

© UNICEF/UN041140/Vittozzi