Rijksregisternummers verplicht voor uw fiscaal attest

Giften

E-mailing du Consortium 12-12

Eind 2023 stemde de Kamer een wet die vzw’s verplicht om het identificatienummer van het Rijksregister van de schenkers door te geven bij het aanmaken van fiscaal attest (art. 323/3 § 3 WIB 92). Dit geldt voor giften ontvangen vanaf 1 januari 2024. Voor bedrijven gaat het over de ondernemingsnummers.

Wat betekent dit voor u als donor van Consortium 12-12?

Opgelet, wij mogen enkel voor giften tijdens 12-12 oproepen fiscale attesten afleveren. In 2024 loopt er momenteel geen actieve 12-12 oproep en wij kunnen niet voorspellen wanneer er een volgende oproep is.

Toch willen we er alles aan doen om u een fiscaal attest te kunnen bezorgen, mocht u voor een volgende 12-12 oproep een gift vanaf 40 € doen. Daarom beginnen we nu al onze databank te actualiseren. Concreet nodigen wij u, als donor uit om contact met ons op te nemen, zodat wij uw gegevens kunnen registreren. Dit kan via het mailadres attest@1212.be. Vermeld hierbij uw volledige naam- en voornaam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Heeft u een fiscaal attestnummer voor 2022 of 2023, dan mag u dat zeker ook vermelden.

Consortium 12-12 garandeert dat uw rijksregisternummer uitsluitend gebruikt wordt om fiscaal attesten mee op te maken en deze informatie enkel deelt met de bevoegde dienst van de FOD Financiën.

Heeft u vragen hierover ? Dan kan u onze FAQ consulteren.  Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 9u en 12u op het nummer 02 223 34 39.

Hartelijk dank voor uw steun en uw vertrouwen.