E-mailing du Consortium 12-12

Rijksregisternummer / nationaal nummer (RRN)

Voor giften vanaf 2024 is de vermelding van uw Rijksregisternummer nodig voor een fiscaal attest. Opgelet, momenteel geen 12-12 oproep, en wij kunnen dan geen fiscaal attest opmaken. Voor uw ondernemingsnummer, contacteer ons via attest@1212.be.

"*" geeft vereiste velden aan

Aanspreekvorm
Naam*
Consortium 12-12 gebruikt uw rijksregisternummer enkel om fiscaal attesten mee op te maken en deelt deze informatie daarvoor met de FOD Financiën.
Dit mailadres dient enkel om uw fiscaal attest te bezorgen of contact te nemen met vragen over uw contactgegevens.
Notificatie