menu

Geef nu

Indonesie 12-12

Help de slachtoffers in Indonesie

Geef nu

Wat is er aan de hand?
21/03/2017

20 miljoen mensen, van wie 1,4 miljoen kinderen, lijden aan ernstige ondervoeding en zijn in gevaar in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. De gewapende conflicten, klimaatcondities en extreme armoede liggen aan de basis van deze ongekende ramp. De gezamenlijke actie “Hongersnood 12-12” focust op de vier meest getroffen landen. Echter, indien de evolutie van de noden het rechtvaardigt, kan de actie zich uitbreiden naar de buurlanden (Ethiopië, Oeganda, Kenia, Tsjaad en Niger), waar ook zeer alarmerende voedseltekorten zijn.

Zuid-Soedan

De Verenigde Naties hebben in februari officieel de hongersnood uitgeroepen voor Zuid-Soedan. Het is de eerste keer in zes jaar tijd dat er in de wereld nog een hongersnood officieel wordt uitgeroepen. In de staat Unity hebben 100.000 mensen niets meer te eten en dreigen nog eens 1 miljoen mensen met hongersnood geconfronteerd te worden. In het hele land lijden bijna 270.000 kinderen aan de meest ernstige vorm van ondervoeding. De voedselcrisis kan de helft van de 11 miljoen inwoners treffen indien er geen dringende voedselhulp komt. Een burgeroorlog, massale ontheemding, droogte en een stijging van de voedselprijzen maken de toestand bijzonder kritiek.

Zowel Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België als UNICEF België zijn actief in Zuid-Soedan.

Nigeria

In de regio van Noord-Nigeria dreigt er hongersnood voor zeker 400.000 mensen. 5 miljoen anderen zijn eveneens getroffen door de voedselcrisis. Volgens UNICEF zal het aantal kinderen met acute ondervoeding dit jaar oplopen tot 450.000. Hulp voor de slachtoffers ter plekke wordt bemoeilijkt door de 1,9 miljoen inheemse vluchtelingen van de aanslepende oorlog tussen het leger en de terreurgroep Boko Haram. Tot 800.000 personen hiervan leven in zeer moeilijk bereikbare streken. Het verbeteren van de logistiek vormt daardoor ook een noodzaak waar het Consortium zich tracht op toe te leggen.

Zowel Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Plan België als UNICEF België zijn actief in Nigeria.

Somalië

Zes jaar nadat Somalië de laatste hongersnood wereldwijd meemaakte, bedreigt een extreme droogte opnieuw miljoenen Somaliërs. Toen kostte dit het leven aan meer dan 260.000 mensen. In de huidige schrijnende situatie lijden 185.000 kinderen er aan ondervoeding en treft een acute voedselcrisis nog eens zo’n 6 à 7 miljoen mensen. Bovendien is de bevolking er al enorm verzwakt door meer dan 20 jaar in burgeroorlog en politieke instabiliteit te leven.

Zowel Dokters van de Wereld als UNICEF België zijn actief in Somalië.

Jemen

In Jemen treft een acute voedselcrisis 2,9 miljoen mensen, van wie volgens UNICEF 462.000 kinderen aan ernstige acute ondervoeding. Dit is een stijging met bijna 200% sinds 2014. Met andere woorden betekent dit dat 65 procent van de bevolking er nood heeft aan voedselhulp. De reeds twee jaar durende burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het overheidsleger, dat gesteund wordt door de Arabische coalitie, maakt dat de bevolking het steeds moeilijker heeft om zich te voeden.

Zowel Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit als UNICEF België zijn actief in Jemen.

 Om zoveel mogelijk levens te redden, moet er nu gehandeld worden.