menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Hongersnood 12-12

‘Hongersnood 12-12’: waar we staan, 12 maanden later
27/04/2018

Financieel en narratief verslag van de besteding van de middelen ingezameld dankzij de oproep ‘Hongersnood 12-12’

Op 14 maart lanceerde Consortium 12-12 – een samenwerkingsverband van Caritas Internationaal, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België – een nationale oproep ten voordele van de 20 miljoen mensen die bedreigd waren met zware ondervoeding in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen en in een 5-tal andere landen. Met deze oproep sloten zij zich aan bij de mobilisatie van de internationale gemeenschap, die sedert 1945 zulke ernstige humanitaire crisis niet meer had gekend.

Op 31.12.2017 werd deze oproep afgesloten op € 12,5 miljoen, waarvan € 10,1 miljoen op het gemeenschappelijk rekeningnummer. Daarnaast maakte de Belgische federale regering een bedrag vrij van 10,2 miljoen voor humanitaire programma’s in dit zelfde kader.

Hierna en in bijlage geven wij een beeld van de bestedingen en realisaties die mogelijk waren met de ingezamelde fondsen :

In de loop van 2019 zal een nieuw, volledig en geauditeerd rapport worden gepubliceerd met betrekking tot de verrichtingen in 2017 en 2018, van Consortium 12-12 zelf en van haar leden.

 

Caritas

Autonomie stimuleren in Oeganda, Somalië, Zuid-Soedan en Ethiopië. 

Caritas International probeert zoveel mogelijk de autonomie van de mensen te bevorderen door zaaigoed en landbouwgerief ter beschikking te stellen, toegang tot water te verzekeren, cash geld te geven om voedsel aan te kopen, activiteiten op te zetten die voor inkomsten zorgen.

Caritas is vooral actief in Oeganda waar de organisatie 17.069 huishoudens bereikt in de vluchtelingenkampen Bidi Bidi en Imvepi. Complementair met de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma, geeft ze de nodige middelen om zelf in eigen voedsel te voorzien ( zaaigoed/planten en landbouwmateriaal). Verder organiseert ze vormingsprogramma’s met het oog op inkomstenverwerving.

In Zuid-Soedan, Yei krijgen 5.069 huishoudens onder meer bloem, bonen, olie en zout. 240 gezinnen in Unity State krijgen een overlevingskit met onder meer visnetten en waterzuiveringstabletten.

In Somalië helpt Caritas 2.000 huishoudens met voedselpakketten. 9.190 personen (kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven) krijgen aanvullende voeding, aangepast aan hun noden.

In Ethiopië verdeelt Caritas zaaigoed, geeft het vorming en cash for work aan 5.265 gezinnen.

Ook in Niger, Nigeria en Kenia steunt de organisatie kwetsbare mensen in hun strijd tegen de honger.

 

Psychosociale steun aan slachtoffers in Oeganda

In het vluchtelingenkamp “Rhino Camp” in Oeganda heeft Handicap International (HI) al aan 1815 mensen mentale en psychosociale bijstand kunnen bieden. Ook is de toegang tot diensten voor meer dan 200 mensen met een beperking verbeterd kunnen worden.

Kinesitherapie voor ondervoede kinderen in Somaliland en Ethiopië

In Somaliland ontvingen kinderen onder de 5 jaar met gematigde of ernstige acute ondervoeding speciale en stimulerende kinesitherapie en werden 90 vrijwilligers, verzorgers en medewerkers van het ministerie van Gezondheid opgeleid om deze kinesitherapie te geven. Verder ondersteunde HI ook vijf hulporganisaties in het land om hun humanitaire dienstverlening inclusiever te maken zodat de meest kwetsbaren en mensen met een handicap een betere toegang hebben tot humanitaire hulp.

In Ethiopië heeft HI in de eerste maanden na de 1212-campagne ingezet op stimulerende kinesitherapie van gematigde of ernstige acute ondervoede kinderen. Naar aanleiding van de verslechterde situatie in Torit voorziet HI nu noodopvang en materiële ondersteuning aan 200 families die door conflicten op de vlucht zijn. HI geeft hierbij prioriteit aan mensen met een handicap, vrouwelijke gezinshoofden, ouderen en personen met chronische ziektes.

Revalidatie in Zuid-Soedan

Tot slot zal HI in Zuid-Soedan 2400 mensen met een functionele beperking ondersteunen door revalidatiesessies aan te bieden.

 

30.000 kinderen verzorgd in Somalië

In Somalië werkt Dokters van de Wereld in Bosaso, in het noorden, tegen sterfte ten gevolge van ondervoeding, malaria, diarree en luchtwegeninfecties. Dankzij de fondsen ingezameld door ‘Hongersnood 12-12’, kon Dokters van de Wereld 10.240 mensen opleiden  rond preventie en goede hygiënische praktijken, 51.579 kinderen opsporen met ondervoedingsproblemen, 23.695 mensen met malaria en diarree en nog eens 30.000 kinderen met een van deze ziekten verzorgen.

Opvang van moeders en kinderen in Zuid-Soedan

In de Zuid-Soedanese staat Jonglei, neemt Dokters van de Wereld eveneens deel aan de strijd tegen kinder- en moedersterfte, dankzij versterking van de diensten voor voeding, reproductieve en kindzorg in het hospitaal van Bor. Materniteit en pediatrie werden opnieuw volledig functioneel gemaakt, door herstelling van de verbrandingsinstallatie en de toiletten, beveiliging van de afvalzones en rehabilitatie van de infrastructuur. De teams leverden een bijdrage tot de opvang van 914 kinderen en 2.065 mama’s met borelingen, naast 376 patiënten die opgenomen waren in de spoeddienst.

 

Financiële hulp en verbetering van de hygiëne in Niger

Dankzij de vrijgevigheid van 12-12 donateurs kon Oxfam-Solidariteit heel snel aan de slag in de Diffa-regio van Niger. Hier zijn enkele van de reeds uitgevoerde acties. Sinds afgelopen oktober hebben 521 huishoudens financiële steun ontvangen voor de aankoop van voedsel.

Uiteindelijk zullen meer dan 1.500 huishoudens van deze hulp profiteren. 80 aanspreekpunten zijn geïdentificeerd binnen de gemeenschappen. Ze zijn essentieel voor de verspreiding van goede hygiënepraktijken en bijgevolg voor het verminderen van de risico’s van ziekte of ondervoeding. 50 infoborden over deze goede hygiënepraktijken werden ook verspreid. Ten slotte zijn 65 locaties voor latrines en douches geïdentificeerd en de installatiewerkzaamheden beginnen binnenkort. De actie van Oxfam-Solidariteit zal de komende maanden worden voortgezet. Nogmaals bedankt voor je vrijgevigheid!

 

In het kader van ‘Hongersnood 12-12’ bood Plan International België extra noodhulp aan 31.534 mensen in Zuid-Soedan, Oeganda, Nigeria en Ethiopië. De ondersteuningsacties die door Plan International Belgium worden gefinancierd, zullen doorgaan tot november 2018. Het doel is om meer dan 42.000 mensen te helpen.

Voedselhulp in Zuid-Soedan

In februari 2017 werd hongersnood uitgeroepen in Zuid-Soedan. Dankzij de financiële bijdrage van Plan International België werden er extra voedselvouchers uitgedeeld aan 2.239 personen en 660 kinderen die leden aan acute ondervoeding herstelden na de behandeling.

 Ondersteuning aan Zuid-Soedanese vluchtelingen in Oeganda

In Oeganda hielp de bijdrage van Plan International België 15.952 Zuid-Soedanese burgers te ontvluchten voor de burgeroorlog. Onze lokale teams hadden extra aandacht voor kinderen, vrouwen en meisjes, onder andere door het opsporen en behandelen van ondervoeding bij jonge kinderen onder 5 jaar en het verlenen van medische bijstand aan 960 mannen 1.755 vrouwen. Er werden 27 veilige en kindvriendelijke ruimtes ingericht voor 8.593 kwetsbare kinderen tussen 3 en 17 jaar. Door de activiteiten, spelletjes, noodonderwijs en psychosociale ondersteuning kregen ze er de kans om opnieuw een normaal leven te leiden. 133 bijzonder kwetsbare kinderen kregen eerste hulppakketten (kleding, dekens, hygiëne…) evenals psychologische ondersteuning.

Voedselhulp voor kinderen en bewustmaking van moeders in Nigeria

In Nigeria heeft Plan International België gereageerd op de dringende vraag naar voeding van kinderen en hun bescherming: 244 ondervoede kinderen kregen extra voedingssupplementen, en aan 2.225 moeders werd het belang van vaccinatie, hygiëne en voeding voor hun kinderen bijgebracht.

Steun voor landbouwactiviteiten in Ethiopië

In Ethiopië hielp de bijdrage van Plan International België 12.715 mensen. Om de lokale bevolking te ondersteunen in hun gevecht met de aanhoudende droogte werd er 12 ton zaad verdeeld en werden 121.489 dieren gevaccineerd. In de 3 meest getroffen gebieden werd er 33 ton water per dag verdeeld. De giften in het kader van de oproep ‘Hongersnood 12-12’ hebben bijgedragen tot het ondersteunen van humanitaire acties van UNICEF in 6 landen: Kenia, Nigeria, Oeganda, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen

 

Instaan voor ondervoede kinderen en toegang tot drinkbaar water

In elk van deze landen waren UNICEF en zijn partners in staat hulp te bieden nog voordat de dreiging van hongersnood zijn kritieke drempel bereikte.

In Somalië bijvoorbeeld, kwamen donoren al heel vroeg in actie, waardoor een uitbreiding van de basisdiensten en de humanitaire hulp in het algemeen mogelijk werd. Tegen het einde van 2017 hadden UNICEF en zijn partners meer dan 220.000 kinderen met ernstige acute ondervoeding behandeld. Ze hebben ook bijna 1,8 miljoen mensen van drinkwater voorzien, waardoor ze de controle over cholera en andere door water overgedragen ziekten hebben versterkt.

De hongersnood werd begin 2017 uitgeroepen in Zuid-Soedan. Andere landen bleven gevrijwaard. Midden in het jaar, na een krachtige reactie van UNICEF, in nauw overleg met andere humanitaire actoren, nam de impact van de voedselcrisis af. Het conflict en de kwetsbaarheid van het land laten echter nog steeds 4,8 miljoen Zuid-Soedanezen achter in relatieve voedselonzekerheid. 

Strijd tegen de cholera in Jemen

In Jemen hebben UNICEF en zijn partners (overheid en ngo’s) de 1 miljoen mensen die getroffen zijn door de cholera-epidemie rechtstreeks geassisteerd door 1.200 gemeenschapswerkers op te leiden om hun buren te sensibiliseren, patiënten te identificeren en te zorgen voor ontsmetting van de huizen. Resultaat: 11,5 miljoen begunstigden van deze acties. Tegelijkertijd heeft UNICEF ervoor gezorgd dat choleratoezicht en zorg geïntegreerd werden in de routine van het Jemenitische gezondheidssysteem om een snelle reactie te verzekeren indien een nieuwe epidemie opduikt.